Výtrusovci


Kategorie: Biologie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky obsahují informace o kmenu výtrusovců. Na úvod tento kmen obecně charakterizují a poté se dostávají k Toxoplasmě gondii a o onemocnění, které způsobuje. Dále jsou v práci zmíněny kokcidie a krvinkovky.

Obsah

1.
Obecná charakteristika
2.
Toxoplasma gondii
2.1.
Toxoplasmóza
3.
Kokcidie
3.1.
Kokcidie jaterní
4.
Krvinkovky
4.1.
Malárie

Úryvek

"- osmotrofní endoparazité bezobratlých i obratlovců (příjem potravy celým povrchem těla)
- způsobují těžká onemocnění hlavně u hospodářských zvířat a člověka
- buňky infekčních = invazivních stádií mají organely, které souží k přichycení na hostitelskou buňku a
následné proniknutí do buňky→ apikální komplex
- mají velmi složitý vývojový cyklus→ střídání pohlavního a nepohlavního rozmnožování, pohlavní a
nepohlavní generace
- u některých druhů během vývoje jedince→ střídání hostitelů (dobré pro přežití a rozšíření),
hlavní hostitel→ dochází v něm k rozmnožení
- nepohlavní rozmnožování (schizogonie)→ mnohonásobně dělené jádro – rozpad stádia – stovky
jedinců najednou (schizonti, merozoiti)
- pohlavní rozmnožování→ gamety, splynutí – zygota – vývoj klidového stádia =spora (k rozšiřování
parazita) – mnohonásobné dělení spory – sporozoiti – mají apikální komplex, k pronikání do
hostitelských buněk

Toxoplasma gondii→ častý parazit člověka, zvláště v bílých krvinkách
- onemocnění = toxoplazmóza – příznaky podobné chřipce, zduření mízních uzlin, únava, horečky,
napadení nervové soustavy
- přenosná ze zvířat – spory v trusu zvířat
- nebezpečí v těhotenství – poškození nervové soustavy plodu, nebezpečí také u
onemocnění AIDS

kokcidie→ nitrobuněční parazité způsobují vážná onemocnění až smrt hostitele
- kokcidie jaterní – kokcidióza králíků a zajíců→ hnisavé záněty jater a žlučovodů, nadmuté břicho,
průjem, zahleněné nozdry a oči, játra s bělavými skvrnami
a) v játrech probíhá opakovaná schizogonie – napadání dalších buněk
b) vznik pohlavních jedinců – zygota odchází s těla ve výkalech – s potravou pozřena novým
hostitelem
- kokcidie kuří, dobytčí

krvinkovky – parazité červených krvinek obratlovců včetně člověka
- způsobují malárii= bahenní zimnici
- člověk je mezihostitel – v červených krvinkách, jaterních buňkách se nepohlavně množí a vznikají
merozoiti se pravidelně uvolňují z rozpadlých červených krvinek→ napadají další krvinky →
opakované vysoké horečky (41°C) a zimnice
- přenašečem je samička komára Anopheles
- boj proti malárii – léčba nemocných (chininem), vysoušení bažin, ničení komárů (jejich larev,
insekticidy), biologický boj proti larvám (vysazování ryb, které je požírají)
-zimnička čtyřdenní – k rozpadu krvinek a záchvatům horeček dochází ve čtyřdenních intervalech
-zimnička třídenní – třídenní rozmnožovací cyklus"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5198d5214e7e9.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Vytrusovci.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse