Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Vyučováním se učíme - esej

Vyučováním se učíme - esej


Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Eseje

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Text se formou eseje zamýšlí nad citátem "vyučováním se učíme" od Seneky. Informuje o sdílení informací, i úloze pedagogů. Zamýšlí se nad komunikačními a psychologickými dovednostmi lektora a jeho přípravou. Zmiňuje učení jako proces předávání dovedností.

Obsah

1.
Úvod
2.
Sdílení informací
3.
Úkol pedagogů
4.
Požadavky na lektora
5.
Příprava lektora
6.
Učení jako předávání dovedností
7.
Závěr

Úryvek

"Několik tisíc let od doby, kdy Seneca pracoval a žil, je většina jeho výroků stále platná. Je platná nejenom pro řečníky, filozofy, učitele, ale pro každého z nás.

Každý z nás se někdy setkal s tím, že svým přátelům i kamarádům vysvětloval věci, předával informace, se kterými se chtěl podělit a interaktivně reagoval na otázky, které zcela přirozeně vznikly při rozhovoru.

Ve stejné situaci je každý dobrý lektor, který před každým vystoupením před publikem zjišťuje všechny nové skutečnosti, které se k přednášené látce vztahují. Nemůže být dobrým lektorem ten, kdo si myslí, že přednáší látku, která se nevyvíjí a nemění podle společnosti a prostředí, kde se přednáška realizuje.

Každý pedagog, lektor, který sám připravoval školicí materiály, psal skripta a nebo si připravoval přednášku, zjistil nějaký další detail, který mu při pouhém čtení dokumentace unikl. Někdy objeví i vazby, kterých si jako posluchač na přednáškách nevšiml. Velkou úlohou lektora je najít způsob, kterým by mohl posluchačům danou problematiku přiblížit, zjednodušit.

Zkušený lektor si vzpomene na vlastní začátky, kdy měl strach předstoupit před posluchače a sdělovat nové věci, které neměl zažité. První zkušenost s aktivním posluchačem naučí lektora zjednodušovat, logicky stavět celky a zároveň upozorňovat na detaily. Lektor musí být tedy vybaven nejenom dokonalou znalostí tématu, ale také velkou empatií, aby dokázal vnímat požadavky posluchačů, možná řešení každé situace, které by si ani ve snu nepředstavoval.

Příprava pro lektora je tím nejdůležitějším. Nepřipravený lektor je vždy „odhalen“ a také lektor, který vyučuje na základě vlastních dogmat bude podroben nejtěžší zkoušce právě před publikem. Lektor, který nikdy nepoužil odpověď „nevím“, nebí dobrým lektorem. Přiznat vlastní neznalost může pro některé lektory znamenat prohru. Pro dobrého lektora je ale výzvou k tomu, aby se dozvěděl něco nového, odhalil nové skutečnosti. Dobrý lektor totiž nikdy neodpoví pouze nevím, ale vždy „nevím, ale co nejdříve zjistím“. Prostřednictvím nově zjištěných odpovědí je možné pokračovat při dalších přednáškách, v dalších dnech. Lektor využije nově zjištěných skutečností ke zpestření dalších přednášek, například ve formě řečnických otázek."

Poznámka

V práci chybí čárky ve větách.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4b09bfc39621f.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Vyucovanim_se_ucime.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse