Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Využití XML technologie v ERP systémech, SWOT analýza

Využití XML technologie v ERP systémech, SWOT analýza


Kategorie: Marketing, Informatika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Autor pomocí SWOT analýzy vyhodnocuje silné a slabé stránky využívání XML technologie v ERP systémech. Posuzuje také příležitosti a hrozby, které tento projekt přináší.

Obsah

1.
Silné stránky
2.
Slabé stránky
3.
Příležitosti
4.
Hrozby

Úryvek

„Silné stránky
Možnost použití softwaru od různých firem
Převod textových dokumentů do XML je velice jednoduchý
Možnost použití vlastních tagů
Snadnější vyhledávání informací
Zobrazování stylů - ve stylu můžeme pro každý element určit, jak se má zobrazit (řez, písmo..)
Styly jsou od samotného dokumentu odděleny
Jeden styl můžeme využívat v mnoha XML dokumentech a dosáhnout tak jednotného vzhledu
Možnost využití XML v elektronickém obchodování
XML kromě samotného textu nese i informaci o jeho významu.
Různé národní znaky lze používat i v názvech elementů a atributů
U dokumentu jde rozlišit jeho typ
Odkazy mohou být definovány mnohem flexibilnějším způsobem
XML lze používat při tvorbě různé technické dokumentace
Do XML dokumentu lze uložit obsah tabulky z relační databáze
Automatická kontrola struktury dokumentu

Slabé stránky
Nutnost dodržovat přísnější pravidla než při jazyku HTML
V XML jsou jména všech elementů a atributů citlivá na velikost písmen
Pomalý přístup k datům během syntaktické analýzy

Příležitosti
Vývoj nových jednoduchých prohlížečů v jazyce XML
Uplatnění při tvorbě technické dokumentace
Využití XML při klasickém publikování na papíře - import a zalomení dat v nějakém sázecím systému je mnohem jednodušší.“

Poznámka

Práce je psána heslovitě.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: atech_inf0024.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
SWOT_analyza.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse