Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Využití outsourcingu v IT u firmy STAVBA a.s

Využití outsourcingu v IT u firmy STAVBA a.s


Kategorie: Management

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Krátká práce představující fungování outsourcingu v rámci výše uvedené společnosti.

Obsah

1.
Popis služby, kde firma STAVBA a.s. využívá outsourcing
2.
Vymezení služby, smlouva o dílo
3.
Řídící normy firmy STAVBA a.s. dotýkající se této problematiky
4.
Garance vyplývající ze smlouvy
5.
Zkušenosti s outsourcingem u firmy STAVBA a.s.

Úryvek

"1. POPIS SLUŽBY, KDE FIRMA STAVBA A.S. VYUŽÍVÁ OUTSOURCING

Firma Stavba a.s. do roku 2001 vytvářela své www stránky sám v útvaru výpočetní techniky (ÚVT) a na vlastním serweru. Stránky nebyly příliš přitažlivé, a to zejména z toho důvodu, že ÚVT především řešil problémy provozní (OneWorld, Aspi, …) a podléhá řediteli ekonomiky výroby, z čehož vyplývá, že potřeby marketingu mu dodnes nejsou příliš blízké.
V roce 2001 se představenstvo firmy a Top management rozhodli na návrh obchodního ředitele převést tuto činnost – správu a tvorbu webových stránek pod správu útvaru Public Relations u obchodního ředitele firmy. Zde bylo následně rozhodnuto o provozování webových stránek formou plného outsourcingu, tj. na serweru provozovatele. Bylo vypsáno výběrové řízení, ve kterém zvítězila firma První multimediální a.s.
Od této doby dodnes tuto službu tato firma k plné spokojenosti provozuje.

2. VYMEZENÍ SLUŽBY, SMLOUVA O DÍLO

Služba je vymezena smlouvou o dílo (viz str. 6 - 11), kde předmětem díla je vytvoření vlastních stránek. Přesný obsah www stránek je v příloze č. 1 této smlouvy (viz str. 12 - 19 ).
Zde bych zejména zdůraznil:
- firmu Stavba a.s. má od počátku na starosti jeden pracovník:
- reakce správce www stránek je okamžitá (max. do 1 hodiny)
- firma má v části dynamických aplikací přístup na www stránky a je sama schopna vkládat některé aktuality
- tiskové zprávy a informace
- reference
- kontakty"

Poznámka

Velmi stručná práce, které nezabíhá do žádných detailů.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x452a377a3c931.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
Vyuziti_outsourcingu.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse