Vývoj Bohemistiky


Kategorie: Nauky o českém jazyce

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Obsah

Velice stručný přehled vývoje české jazykovědy od 14. Století, doba husitská, bělohorská, národního obrození až do dneška.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: cesx0001.zip (5 kB)
Nezabalený formát:
cesx0001.doc (28 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse