Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Vývoj a zločiny panslavismu

Vývoj a zločiny panslavismu


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Obsah

Charakteristika eseje, jeho dělení. Základní myšlenky - panslavismus jako český výrobek z německého materiálu, panslavismus jako prostředek sebezáchovy a panslavismus jako pokus integrovat slovanství do západní koncepce člověka. Vznik českého panslavismu a Josef Kollár. Vznik Kollárovské opozice - Palacký (austroslavismus) a Havlíček. Slavjanofilství a panrusismus, pravoslavná ortodoxie. Novoslovanství a jeho základní problémy, Svatopluk Čech, slovanský problém na Balkáně. Souvislosti mezi panslavismem a sovětismem, Benešova koncepce slovanské otázky, poválečný slavismus.

Poznámka

Referát z knihy esejů Václava Černého zaměřené na český a ruský panslavismus a slavjanofilství, jejich vývoj a provinění se na české i ruské kultuře.

Může spíše sloužit k orientaci ve výstavbě eseje, než v jeho myšlenkách.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x43cb977ec4595.zip (4 kB)
Nezabalený formát:
panslavismus.rtf (10 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse