Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Vývoj českého divadla ve 20. století - maturitní otázka 16/18

Vývoj českého divadla ve 20. století - maturitní otázka 16/18


Kategorie: Literatura

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce jen velmi stručně, v několika odstavcích popisuje vývoj divadla 20. století u nás. Vyjmenovává jednotlivé proudy, období a autory, neobsahuje děje her. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Tvorba májovců ve vývoji české literatury v 19. století - maturitní otázka 15/18, následující Tvorba ruchovců a lumírovců v české literatuře 19. století - maturitní otázka 17/18.

Obsah

1.
Oficiální divadlo
1.1
Impresionistická linie
1.2
Psychologické drama
1.3
Historické drama
1.4
Vážné drama
1.5
Expresionismus
2.
Neoficiální lidové divadlo
3.
Avantgardní scény
3.1
Osvobozené divadlo
3.2
D
4.
České drama v 2.pol.20.století
4.1
1945 – 1948
4.2
50.léta
4.3
2.pol.50.let
4.4
V 60.letech
4.5
70. a 80.léta „doba normalizace“

Úryvek

“4) v 60.letech – absurdní drama – obraz člověka, který ztratil smysl života (ovlivněno
světovým absurdním dramatem: Beckett, Ionesco)
VÁCLAV HAVEL – hra ZAHRADNÍ SLAVNOST
- důmyslná jazyková výstavba, nesmysly o nesmyslech, stupidní fráze,
jazyk plní funkci nedorozumění
- hry VYROZUMĚNÍ, ZTÍŽENÁ MOŽNOST SOUSTŘEDĚNÍ
- další hry nesměly být provozovány: jednoaktovky – AUDIENCE
LARGO DESOLATO – strach člověka před pronásledováním tajnou policií
- rozkvět divadel malých forem (od r.1955):
REDUTA – J.SUCHÝ s IVANEM VYSKOČILEM začali uvádět text-appealy (pořady
z povídek, komentářů a písniček)
DIVADLO NA ZÁBRADLÍ
SEMAFOR (Sedm malých forem) – hudebně zábavné divadlo autorské dvojice JIŘÍ
SUCHÝ a JIŘÍ ŠLITR, od 60.let JIŘÍ GROSSMANN a MILOSLAV ŠIMEK

5) 70. a 80.léta „doba normalizace“
- oficiální: OLDŘICH DANĚK, KAREL STEIGERWALD
- vliv Československé televize v oblasti dramatické tvorby – množství seriálů –
nejúspěšnější tvůrce JAROSLAV DIETL
- mnohem větší ohlas měla malá divadla, neprofesionální, např. Studio Ypsilon, HA-divadlo
(GOLDFLAM, LIŠKA), Divadlo Na provázku (BOLEK POLÍVKA, DONUTIL), Divadlo Járy
Cimrmana (ZDENĚK SVĚRÁK, LADISLAV SMOLJAK), Sklep, dřívější Semafor (SUCHÝ
s MOLAVCOVOU)
- samizdatové: většina her zůstala v čtené podobě nebo inscenována v zahraničí, domácí
divadlo Vlasty Chramostové, soukromé inscenace na Havlově Hrádečku"

Poznámka

Obsahově nedostatečné.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x482746d0434d2.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Ces_divadlo_20stol.doc (41 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse