Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Vývoj češtiny s rozvojem české společnosti

Vývoj češtiny s rozvojem české společnosti


Kategorie: Nauky o českém jazyce

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Obsah

Zařazení českého jazyka. Znaky a vývoj praslovanštiny (východoslovanština, jihoslovanština, západoslovanština). Glosy, nejstarší dochovaná písemná česká věta. Spřežkový pravopis, čeština Tomáše Štítného ze Štíného, diakritický pravopis. Bible kralická. Česká Expedice. Pražský lingvistický kroužek.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: aces_ling0001.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Vcvoj_cectiny_s_rozvojem_ceskc_spolecnosti.doc (48 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse