Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Absolventské práce > > Vývoj dopravní infrastruktury v návaznosti na výstavbu města Havířova - absolventská práce

Vývoj dopravní infrastruktury v návaznosti na výstavbu města Havířova - absolventská práce

Kategorie: Doprava

Typ práce: Absolventské práce

Škola: Vyšší odborná škola Havířov s.r.o. Vyšší odborná škola Havířov, s.r.o., Havířov - Podlesí

Charakteristika: Tato práce obsahuje informace o dopravní infrastruktuře města Havířov. Podrobně se zabývá jejím historickým vývojem a urbanistickou studií. Charakterizuje některá významná období z hlediska výstavby budov i komunikací. Seznamuje nás se současným stavem infrastruktury a zasvěcuje nás do plánů budoucích. Hodnotí projekty z hlediska SWOT analýzy. Věnuje se názvům ulic, jejich přejmenování po roce 1989 i vzniku názvů jednotlivých městských částí.

Obsah

1.
Úvod
2.
Dopravní infrastruktura
2.1.
Vysvětlení pojmu dopravní infrastruktury
2.2.
Instituce věcně příslušné k oblasti dopravní infrastruktury
3.
Historický vývoj dopravní infrastruktury
3.1.
Období do roku 1938
3.2.
Období nacistické okupace
3.3
Období poválečné obnovy
4.
Tvorba urbanistické studie města Havířova vzhledem k dopravním podmínkám
5.
Etapy výstavby města
5.1.
První etapa výstavby
5.2.
Druhá etapa
5.3
Další etapy výstavby
6.
Charakterizace některých období
6.1.
Období kolem roku 1960
6.2.
Období kolem roku 1970
6.3.
Období kolem roku 1980
6.3.1.
Silniční doprava a parkování vozidel
6.3.2.
Plány dopravního řešení v tomto období
6.4.
Období kolem roku 1990
6.4.1.
Návrh dopravního řešení
6.5.
Povodně v roce 1997
7.
Současná situace dopravní infrastruktury
7.1.
Charakteristika dopravní sítě na území města Havířova
7.2.
Klidová doprava
7.3.
Analýza SWOT
8.
Plán budoucího rozvoje dopravní infrastruktury
8.1.
Obchvat města
8.2.
Další důležité projekty
9.
Změny názvů ulic po roce 1989
10.
Vývoj názvů městských částí
11.
Anglické resumé

Úryvek

"Dopravní infrastruktura

Doprava se dělí na tři základní prvky: dopravní prostředek, dopravní infrastruktura a dopravní zařízení. Samotná doprava se stejně jako dopravní infrastruktura, kterou se zabýváme, dělí na leteckou, vodní a pozemní. Celá tato práce se zabývá pozemní dopravní infrastrukturou pod níž si můžeme přestavit silniční a drážní komunikace. O drážních či železniční infrastruktuře se práce zmiňuje minimálně a výjimečně, protože není předmětem problematiky o které hodlá práce diskutovat. Celý dokument je zaměřen na problematiku pozemních komunikací, které klasifikujeme jako silnice I., II. a III. třídy, rychlostní silnice, dálnice, místní a účelové komunikace.

Pojem dopravní infrastruktura lze vysvětlit jako souhrn všech technických, technologických a funkčních prvku liniových (dopravních cest, telematických a zabezpečovacích zařízení), uzlů (terminálu, překladišť, přístavu a stanic) a jejich technologických objektu potřebných pro zajištění bezpečného provozu dopravních prostředku a dalšího vybavení pro provozní údržbu a obnovu.

Dopravní infrastrukturou tedy rozumíme dopravní cesty (pozemní komunikace, železniční, vodní) a jejich objekty, vybavení, obslužná dopravní zařízení, údržbová příslušenství.

1.1 Právní předpisy upravující dopravní infrastrukturu

Instituce a orgány věcně příslušné k oblasti dopravní infrastruktury vykonávají svou činnost zejména na základě následujících právních předpisů:

- zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, , ve znění pozdějších předpisů

2 Instituce věcně příslušné k oblasti dopravní infrastruktury

V oblasti dopravní infrastruktury působí mnoho institucí. Některé instituce se zabývají výhradně touto problematikou narozdíl od institucí, které se například zaměřují na více oblastí nebo instituce jejichž činnost se týká dopravní infrastruktury jen okrajově.

2.1 Instituce zabývající se dopravní infrastrukturou na celostátní úrovni

2.1.1 Ministerstvo dopravy
Ministerstvo dopravy je ústředním orgánem státní správy ve věcech dopravy a odpovídá za tvorbu státní politiky v oblasti dopravy a v rozsahu své působnosti za její uskutečňování. Ministerstvo bylo zřízeno zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů.

2.1.2 Státní fond dopravní infrastruktury

Státní fond dopravní infrastruktury je zřízen zákonem 104/2000 Sb. ze dne 4. dubna 2000 s účinností k 1. 7. 2000. Účelem Fondu je rozvoj, výstavba, údržba a modernizace silnic a dálnic, železničních dopravních cest a vnitrozemských vodních cest. Kromě vlastního financování výstavby a údržby Fond dále poskytuje příspěvky na průzkumné a projektové práce a na studijní a expertní činnosti zaměřené na dopravní infrastrukturu.

Mezi příjmy Fondu patří i převody výnosů silniční daně, převody podílu z výnosu spotřební daně z uhlovodíkových paliv a maziv a převody výnosů z poplatků za použití vybraných druhů dálnic. Tímto způsobem je zajištěno, že se část výnosů, které doprava produkuje, do dopravy vrací. Příspěvky Evropské komise poskytované prostřednictvím příslušných."

Poznámka

Vyšší odborna škola v Havířově.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14365
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse