Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Vývoj hudby v 19. století

Vývoj hudby v 19. století


Kategorie: Umění/hudba

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium Evolution, s.r.o. GYMNASIUM JIŽNÍ MĚSTO, s. r. o., Praha 4

Charakteristika: Zápisky z hodin dějin hudby stručně charakterizují vývoj hudby v 19. století. Přibližují významné tvůrce a díla dané doby.

Obsah

1.
Charakteristika hudby v 19. století
2.
Franz Schubert
3.
Felix Mendelssoln
4.
Robert Schumann
5.
Carl Maria von Weber
6.
Friderik Chopin
7.
Trojlístek novoromantiků
7.1.
Hector Berlioz
7.2.
Liszt
7.3.
Richard Wagner
8.
Italská opera
8.1.
Kajetán Donizetty
8.2.
Rossíny

Úryvek

"DHU - 19. století
-mění se úloha hudby, pohled na ní a to díky napoleonským válkám
-hudba pronikla i do domovů -> zpívalo se
-hudba byla založena na emocích skladatele
-časté krátké skladby
-v 2. pol. 19. stol. nový fenomén -> lidé si zvali virtuózy domů (domácí salony)

programní hudba=má mimo hudební téma, není to jen harmonie, rytmus, tónina…
-opera je vždy programní
-orchestrální skladby byly vokální, aby mohly být programní
absolutní hudba=ŽÁDNÉ mimo hudební téma, pouze harmonie, rytmus …

FRANZ SCHUBERT (1797-1828)
-na volné noze
-nekonkuroval Beethovenovi ani Mozartovi
-cca 100 písní
-9 symfonií – hraje se jen jedna „Nedokončená“

-variace = skladatel si zvolí téma a v průběhu skladby téma obměňuje (zkracuje, prodlužuje, mění tóninu atd.)

FELIX MENDELSSOLN (1809-1847)
„Svatební pochod“ – scénická hudba ke hře od W. S. „Sen noci svatojánské“

ROBERT SCHUMANN
-klavírista, chce se stát virtuózem (bohužel toho musel nechat – měl něco s prstem)
-díky tomu se stal skladatelem
-vydával hudební časopis „Die neue Zeitung fur Musik“
-skládal pohodovou, salonní, klidnou hudbu
-skončil v ústavu pro choromyslné – chtěl spáchat sebevraždu v mělké vodě
„Snění“ – skladba se zasněným motivem"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51542f4157edf.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Vyvoj_hudby_19_stoleti.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse