Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Vývoj inflace od počátku 90. let do současnosti

Vývoj inflace od počátku 90. let do současnosti

Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá vývojem inflace od počátku 90. let do současnosti. Věnuje se vymezení pojmu inflace, otázkám jejího měření, druhů, důvodů vzniku a možného ovlivnění, sleduje inflační cíle a prognózy. Rozebírá vývoj inflace v České republice v letech 1989 - 2006 a porovnává ho s inflací v ostatních státech Evropské unie.
1. Obecné informace o inflaci
1.1. Vymezení pojmu
1.2. Měření inflace
1.3. Druhy inflace
1.4. Důvody vzniku; ovlivnění
1.5. Inflační cíle a prognózy
2. Vývoj inflace v ČR; porovnání s inflací ve státech EU
2.1. Vývoj inflace v ČR 1989- 2006
2.2. Porovnání s EU

Úryvek

"Obecné informace o inflaci

a) Inflace je ekonomická nerovnováha, která se projevuje trvalým růstem cenové hladiny. Tato definice je značně široká, protože existují různé typy inflace a je třeba najít jejich společný rys- růst cen. Tímto růstem cen je míněno růst cenové hladiny. Z toho je patrné, že za inflaci nelze považovat pouhé zvýšení ceny konkrétního zboží (např. cena masa sice v Praze vzrostla, ale ve Znojmě klesla atd.). Růst cen se musí týkat přesně vymezeného souboru zboží a služeb- tzv. spotřebitelského koše (např. potraviny, oděvy, průmyslové zboží, nájemné elektřina, plyn, jízdné atd.) Spotřebitelský koš čítá až stovky druhů zboží a služeb a musí být srovnatelný i v mezinárodním měřítku. K tomuto koši se konstruuje agregovaný ukazatel cen tohoto zboží a služeb. Nejznámějším ukazatelem je tzv. index spotřebitelských cen (consumer pri index- CP) . V naši statistické praxi se dříve používal tzv. index životních nákladů.
Pokles inflace je označován jako dezinflace. Pokud většina cen v ekonomice trvaleji klesá, pak hovoříme o deflaci. Jedná se ve své podstatě o nenormální stav ekonomiky, který někteří ekonomové pokládají za jedno z největších zel, protože bývá spojen s obdobími hlubokých hospodářských depresí a rostoucí nezaměstnanosti. Jiní se deflace tolik neobávají a pokládají ji spíše za projev vyrovnávání rovnováhy na trhu, a to většinou po neadekvátních zásazích státu do tržní ekonomiky v rámci ovlivňování inflace. V každém případě delší období deflace bývá poměrně řídce se vyskytujícím jevem.

b) Měření inflace: Inflace se vyjadřuje jako změna cenové hladiny za určité časové období. K měření inflace používáme celou řadu indexů. Mohou být konstruovány jako bazické indexy (udávají vývoj inflace vzhledem k výchozímu období- k bázi) nebo jako indexy řetězové ( informují o meziročních změnách inflace). Míra inflace se vždy udává v procentech.
Porovnává se vybraný koš reprezentativních výrobků a služeb (cca 730) ve dvou sledovaných obdobích. Zmíněný koš si můžeme představit jako nákupní vozík do kterého dáme nejdůležitější položky rodinného rozpočtu. Váha, resp. význam, která je jednotlivým položkám přisouzena, odpovídá podílu daného druhu spotřeby na celkové spotřebě domácností.
Celý spotřební koš pak můžeme rozdělit do 3 základních kategorií, když je do něm zařazeno:
-potravinářské zboží (potraviny, nápoje, tabák)
-nepotravinářské zboží (odívání, nábytek, potřeby pro domácnost, drogistické a drobné zboží, zboží pro dopravu a volný čas, zboží pro osobní péči aj.)
-služby (opravárenské, z oblasti bydlení, provozu domácnosti, zdravotnictví, sociální péče, dopravy, volného času, vzdělávání, stravování a ubytování, osobní péče a služby finanční)."

Poznámka

Práce obsahuje grafy, tabulku, schémata, výpočet a obrázek. Vypracováno na úrovni střední školy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera9932
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse