Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Vývoj plochy pšenice v ČR

Vývoj plochy pšenice v ČR


Kategorie: Zemědělství

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá vývojem plochy pšenice na území České republiky. Na základě studia statistické ročenky ČR sleduje vývoj plochy pšenice od roku 1980 do roku 1999.Vybraný ukazatel charakterizuje pomocí řetězových a bazických indexů. Výsledky pak prezentuje graficky, pomocí tabulky a slovně.

Obsah

1.
Zadání
2.
Plocha pšenice v ha, bazické a řetězové indexy v % pro roky 1980 až 1999
3.
Vývoj plochy pšenice v ČR v letech 1980 – 1999 dle ČSÚ
4.
Závěr

Úryvek

"Závěr:

Pšenice je jednoletá nebo dvouletá, až 130 cm vysoká, trsnatá obilnina. Pravlastí pšenice je pravděpodobně přední Asie. Pšenice setá patří k našim nejčastěji pěstovaným obilninám. V nejteplejších oblastech rozkvétá již v posledních květnových dnech. Dokvétá koncem června. Na základě studia statistické ročenky ČR jsme sledovali vývoj plochy pšenice od roku 1980 do roku 1999.
Kromě zjištěné plochy v ha , jsem vypočítali i další ukazatele a o řetězový a bazický index.
Po zpracování dat jsem došli k těmto závěrům.: v rozmezí let 1980 – 1999 docházelo k pravidelné a časté změně plochy pšenice. Plocha pšenice se pohybovala v intervalu od 740 000 ha do 915 000 ha. Můžeme tedy říci, že rozdíl mezi nejmenší a největší plochou pšenice za 20 let je 175 000 ha.Nejvíce homogenní data jsou v rozmezí let 1985 až 1987, kdy byla plocha pšenice stabilizovaná na přibližně 810 000 ha s menšími odchylkami. Následné tři roky jsou ve znamení vzrůstu.V letech 1990, 1991 a 1992 dochází k poklesu.V roce 1998 dosáhla plocha pšenice největší hodnoty a to 914 000 ha což je o cca 150 000 ha vetší plocha než v roce 1980.V současné době se pšenice pěstuje cca na 850 000 ha.Čím dál tím častěji se v nynější době objevuje otázka geneticky upravované pšenice, která se pěstuje v některých západoevropských zemích."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky a obrázky. Nutná gramatická kontrola textu. Práce částečně čerpá z: http://www.zupu.cz/index.php?pid=67

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4692185a77949.zip (52 kB)
Nezabalený formát:
Vyvoj_plochy_psenice_v_CR.doc (96 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse