Referáty zemědělství

Název Goodness Staženo

Živočišná výroba

Práce vysvětluje význam chovu zemědělských zvířat. Také popisuje živočišnou výrobu ve vyspělých a rozvojových zemích.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Zemědělství

1028x

Agrotechnicke lhůty - tabulky

Práce obsahuje dvě tabulky, které představují seznam agrotechnických lhůt plodin pěstovaných v ČR. Jsou zde rovněž uvedeny návrhy osevních postupů.detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Zemědělství

743x

Lesní hospodářství - současná struktura

Práce popisuje strukturu a fungování Lesů ČR. Věnuje se financování nekomerčních činností v lesnictví a ekologickým aspektům výsadby náhradních dřevin... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Zemědělství

402x

Kakao (VADNY SOUBOR - NESTAHOVAT!!!)

Práce se věnuje zevrubnému představení významné plodiny - kakaa. Vysvětleno je, o jakou plodinu se jedná, odkud pochází, jaké má vlastnosti a jakým zp... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zemědělství


232x

Vývoj plochy pšenice v ČR

Práce se zabývá vývojem plochy pšenice na území České republiky. Na základě studia statistické ročenky ČR sleduje vývoj plochy pšenice od roku 1980 do... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Zemědělství

167x

Zemědělství ČR ve vztahu ke vstupu do EU

Seminární práce se zabývá zemědělstvím, charakterizuje jeho potíže, přístup ministerstva zemědělství k jeho problémům a podpoře. Věnuje pozornost také... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Zemědělství

140x

Stanovení některých hodnot v sušeném ovoci a jáhlech

Práce se zabývá stanovením SO2 v sušeném ovoci, určováním vitamínu C a zjišťováním některých hodnot jáhel. Při zkoumání sušeného ovoce i vitamínu C uv... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Zemědělství

114x

Společná zemědělská politika

Úvod, nejnovější vývoj a další kroky, cíle společné zemědělské politiky, zásady společné zemědělské politiky, ceny na společném zemědělském trhu, fina... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Zemědělství

109x

Agroklimatická charakteristika území obce Sedlec, Netolický potok

Práce přináší agroklimatickou charakteristiku zpracovanou pro území obce Sedlec s využitím údajů ze stanice České Budějovice. Po zeměpisné lokalizaci ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Geografie, Meteorologie, Zemědělství

88x

Chov bažantů v České republice

Práce se věnuje pěstování a lovu bažantů u nás. Mimo základní charakteristiky bažanta obecného jsou popsány i způsoby jejich chovu a možnosti lovu. Au... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Zemědělství

59x
1  2  3  4  5  6  »