Referáty zemědělství

Název Goodness Staženo

Živočišná výroba

Práce vysvětluje význam chovu zemědělských zvířat. Také popisuje živočišnou výrobu ve vyspělých a rozvojových zemích.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Zemědělství

819x

Agrotechnicke lhůty - tabulky

Práce obsahuje dvě tabulky, které představují seznam agrotechnických lhůt plodin pěstovaných v ČR. Jsou zde rovněž uvedeny návrhy osevních postupů.detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Zemědělství

502x

Lesní hospodářství - současná struktura

Práce popisuje strukturu a fungování Lesů ČR. Věnuje se financování nekomerčních činností v lesnictví a ekologickým aspektům výsadby náhradních dřevin... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Zemědělství

328x

Kakao (VADNY SOUBOR - NESTAHOVAT!!!)

Práce se věnuje zevrubnému představení významné plodiny - kakaa. Vysvětleno je, o jakou plodinu se jedná, odkud pochází, jaké má vlastnosti a jakým zp... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zemědělství


184x

Zemědělství ČR ve vztahu ke vstupu do EU

Seminární práce se zabývá zemědělstvím, charakterizuje jeho potíže, přístup ministerstva zemědělství k jeho problémům a podpoře. Věnuje pozornost také... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Zemědělství

137x

Vývoj plochy pšenice v ČR

Práce se zabývá vývojem plochy pšenice na území České republiky. Na základě studia statistické ročenky ČR sleduje vývoj plochy pšenice od roku 1980 do... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Zemědělství

127x

Společná zemědělská politika

Úvod, nejnovější vývoj a další kroky, cíle společné zemědělské politiky, zásady společné zemědělské politiky, ceny na společném zemědělském trhu, fina... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Zemědělství

107x

Stanovení některých hodnot v sušeném ovoci a jáhlech

Práce se zabývá stanovením SO2 v sušeném ovoci, určováním vitamínu C a zjišťováním některých hodnot jáhel. Při zkoumání sušeného ovoce i vitamínu C uv... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Zemědělství

81x

Chov bažantů v České republice

Práce se věnuje pěstování a lovu bažantů u nás. Mimo základní charakteristiky bažanta obecného jsou popsány i způsoby jejich chovu a možnosti lovu. Au... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Zemědělství

58x

Těžba dřeva a rostlinná obnova lesa

Práce stručně popisuje současnou situaci v lesním hospodářství ČR. Zaměřuje se na jednotlivé fáze nakládání s lesy - pěstování, ochranu, úpravu, těžbu... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Zemědělství

49x
1  2  3  4  »