Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Vývoj pojmu marketing - rešerše

Vývoj pojmu marketing - rešerše


Kategorie: Marketing

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o krátkou rešerši z oblasti marketingu, která si klade za cíl zjistit, jak vznikl pojem marketing, vývoj tohoto termínu a jak se dostal do ČR.

Obsah

1.
Rozbor tématu, základní aspekty
2.
Kritéria výběru záznamů
a) Národní bibliografie
b) Internet – search
3.
Navrhovaná předmětová hesla, klíčová slova
4.
Použitá literatura základní a doporučená

Úryvek

"Rozbor tématu, základní aspekty: výběr publikací z let 1996 – 2003 vztahujících se
ke zdrojům informací vývoje pojmu marketing.
-omezení časové je formálním vymezením tématu vzhledem k požadovanému rozsahu
-omezení obsahové se vztahuje ke specifickému záměru orientovat se pouze na dokumenty odpovídající současnému požadovanému vývoji pojmu marketing v ČR.
Výsledkem by měl být přehled aktuálních bibliografických a jiných zdrojů zejména v elektronické podobě, který by v zamýšlené podobě mohl sloužit jako orientační bibliografická pomůcka pro studijní a informativní účely v oboru marketingu. Předpokládá se vyšší počet záznamů elektronických dokumentů, které se v posledním desetiletí dynamicky rozvíjejí a jejichž poněkud neprůhlednou síť bude potřeba důkladně prozkoumat a stanovit tak stupeň kvality těchto dokumentů."

Poznámka

Velmi krátká práce. Extenzivní seznam použité literatury. Obsahuje titulní stranu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4544f199d253b.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
Vyvoj_pojmu_marketing.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse