Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Vývoj průměrných ročních relativních přírůstků obyvatelstva ve vybraných částech světa

Vývoj průměrných ročních relativních přírůstků obyvatelstva ve vybraných částech světa


Kategorie: Demografie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: V rámci cvičení z Humanitní geografie byla vypracována tato práce dle znění zadání, že je potřeba zhodnotit rozdíly v průměrném relativním přírůstku obyvatelstva mezi vybranými částmi světa v období let 1950 -2010.

Obsah

1.
Zadání
2.
Vypracování
3, Závěr
4, Literatura

Úryvek

"V této práci jsme využili dat o počtu obyvatel ve vybraných zemích světa v období let 1950 -2010 a o průměrných relativních ročních přírůstcích. Pro sledování průměrného ročního relativního přírůstku obyvatel jsem si vybral celkem 7 států . Z tabulky jasně vyplývá , že se za období let 1950 – 2010 zvýšil počet obyvatel ve všech sledovaných zemích.
V roce 2010 by měla mít Kanada o 50% více obyvatel než měla v roce 1950, více než 4x by se mělo zvýšit obyvatelstvo v Senegalu, kde by v roce 2010 mělo žít cca 14 mil obyvatel.
Daleko menší zvyšování počtu obyvatel je patrný o americké Uruquaye a evropského Německa ."

Poznámka

Práce se skládá hlavně z tabulek a grafu, čistého textu není ani 1 strana.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4697bfa7a69e6.zip (29 kB)
Nezabalený formát:
Vyvoj_prumernych_rocnich.doc (97 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse