Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Vývoj života na Zemi

Vývoj života na Zemi


Kategorie: Biologie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166, Poděbrady

Charakteristika: Práce zahrnuje popis teorií o vzniku života na Zemi a fylogenezi jednotlivých skupin organismů. Nejvíce se zabývá evolucí lidského druhu.

Obsah

1.
Názory na vznik života
1.1
Kreacionismus
1.2
Panspermická teorie
1.3
Teorie samoplození (naivní abiogeneze)
1.4
Teorie evoluční (autochtonní) abiogeneze
1.4.1
Etapa chemické evoluce (abiogenetická etapa)
1.4.2
Vznik „prebiotických struktur“ - prvních částic s projevy života
2.
Fylogeneze prokaryot
3.
Fylogeneze eukaryot
3.1
Fylogeneze rostlin
3.2
Fylogeneze živočichů
3.3
Fylogeneze člověka
3.3.1
Procesy na cestě ke člověku
3.3.2
Antropologická plemena (rasy) druhu Homo sapiens

Úryvek

"Kreacionismus
„Život na Zemi je výsledkem stvoření (působením síly či bytosti, která je nad naše chápání).“ časté východisko mnoha náboženství, včetně některých proudů křesťanství (nejde však o oficiální stanovisko katolické církve) - Některé směry křesťanství uznávají evoluci včetně evolučního vzniku života. teorie není vědecká (vědeckými postupy ji nelze ani dokázat, ani vyvrátit). „Teorie inteligentního designu“ (USA): snaha dát kreacionismu „vědeckou“ podobu a oprostit ho od náboženství: (Vesmír i život jsou natolik složité, že nemohly vzniknout náhodou; musí mít svou příčinu i svého „plánovače“ – „inteligentního designéra“)
Panspermická teorie
„Život byl na Zemi zanesen z kosmu (kde se vyskytuje ve formě zárodků).“ poprvé vědecky formuloval Svante Arrhenius (1859 – 1927) teorie se opírá o schopnost mikroorganismů přežívat i velmi extrémní podmínky a o důkazy některých jednoduchých organických látek v kosmu (např. v plynném obalu komet) problém vzniku života neřeší, pouze ho odsouvá do vzdálenější minulosti a nevylučuje, že život vznikl za specifických podmínek, které si neumíme představit v současnosti má mnoho zastánců, především z řad biologů, pro které je nepřijatelná teorie stvoření, ale zároveň připouštějí, že teorie vzniku života na Zemi má příliš mnoho nejasností (známým zastáncem byl např. Francis Crick – spoluobjevitel DNA)
Teorie samoplození (naivní abiogeneze)
„Život neustále vzniká ve vhodných podmínkách z neživé hmoty.“ poprvé formuloval Aristoteles (384 - 322 př. n. l.) oblíbená především v renesanci – recepty na „výrobu“ organismů (červi z bahna, myši ze sýra a zrní ap.) v případě vzniku bakterií byla uznávána ještě v 19. století (nemoci vznikají ze „špatného vzduchu“ ap.) teorii přesvědčivě vyvrátil roku 1856 Louis Pasteur pokusem se sterilizovaným bujónem Vítězství myšlenky „Omne vivum ex ovo“ – Vše živé pochází z vejce (živého zárodku)."

Poznámka

Práce obsahuje obrázky o rozsahu cca 2 stran.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x551027e2b06f1.zip (1116 kB)
Nezabalený formát:
Vyvoj_zivota_na_Zemi__maturitni_tema_29_.pdf (1162 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse