Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Vývojová stádia trestného činu

Vývojová stádia trestného činu


Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Příprava - pachatel. Pokus - skutková podstata, spolupachatel, společné jednání, útok. Opatření - ochranné léčení, ochranná výchova. Zánik trestnosti.

Obsah

1) Příprava TČ
2) Pokus o TČ
3) Dokonaný TČ
4) Ochranná opatření
5) Zánik trestnosti

Úryvek

– pokud delikt pachatel spáchá splněním všech znaků uvedených v zákoně

· §8 - situace, kdy se někdo pokouší TČ spáchat a zanechá svého jednání – nejde ho brát jako dobrovolné upuštění od TČ
· skutková podstata TČ pachatele – věk, FO, příčetnost
· spolupachatel – společné jednání 2 a více osob jako by TČ spáchala osoba sama
· společné jednání
1)všechny znak spolupachatele – uskuteční všechny znaky skutkové podstaty TČ
2)některý ze znaků spolupachatele – dohoda, že si rozdělí své úkoly TČ – každý spolupachatel tvoří článek TČ

Poznámka

Přehledná.
Není uvedena použitá literatura.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x441330747f89d.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Stadia_trestneho_cinu.doc (52 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse