Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Vývojové krize dospělosti

Vývojové krize dospělosti


Kategorie: Psychologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tento text velmi stručně popisuje vývojové krize dospělosti. Informuje o změnách organismu a psychiky nejen mladšího a středního dospělého věku, ale také staršího věku.

Obsah

1.
Dospělý věk
1.1.
Mladší dospělý věk
1.2.
Střední dospělý věk
1.3.
Starší věk dospělý
2.
Závěr

Úryvek

"1 Dospělý věk
V životě člověka se mluví o dospělém věku jako o věku mezi 20 a 69 lety. Myslí se tím, že člověk ve dvaceti dokončí svou školní docházku (nebo vyučení) a v šedesáti devíti ukončí svůj pracovní aktivní život a jde do důchodu. V dnešní době ovšem i po tomto věku mnoho lidí pracuje. Mnohdy je k tomu však tlačí jejich ekonomická „zoufalost“.
Dospělý věk člověka se rozděluje do tří částí :
• Mladší dospělý věk
• Střední dospělý věk
• Starší dospělý věk


Mladší dospělý věk
Také se tomuto období říká období ranné dospělosti (Farková)
Je to věk dospělého člověka mezi 20-i a 30-i lety
Je věkem velkých nadějí a dokončení studia.
Budování kariéry, plánování a zahájení vlastního rodinného života.
Životní elán dává víru ve vlastní síly a schopnosti.
V tomto věku již má člověk vyrovnanější pohled na průběh života.
Hledá si životního partnera a také svou profesní činnost, tj. zaměstnání.
V České republice v tomto období je největší počet sňatků, ale také rozvodů.
Pro toto období je charakteristické postupná stabilizace procesu prožívání a chování. Průběh této vývojové fáze je ovšem výrazně individuální, více než v předcházejících generacích zde dochází k proměnám v několika rovinách.

Prodlužuje se doba odloučení od vlastní rodiny. Mezi důvody tohoto procesu patří prodloužení relativní doby školní docházky, hledání zaměstnání či partnerských vztahů.


Střední dospělý věk
Je to věk mezi 30-i a 45-i roky.
V této době je člověk na vrcholu svých tělesných a duševních sil a také dobré výkonnosti v osobním i pracovním životě.
30. rok je vrcholem fyzického vývoje.
Stoupá osobní uplatnění a vliv, výkonnost se opírá nejen o talent, ale i o vědomé úsilí a zkušenosti."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x49f02fce1c81b.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Vyvojove_krize_dospelosti.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse