Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Význam rétoriky a umění přesvědčivě komunikovat a vystupovat v profesním životě manažera

Význam rétoriky a umění přesvědčivě komunikovat a vystupovat v profesním životě manažera


Kategorie: Public relations

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Krátká seminární práce na téma potřeby rétoriky a komukativních schopností v obchodním prostředí. Práce je velmi krátká a popisuje, jakým způsobem by měl manager prezentovat svoje požadavky a závěry. Mimo rétoriky je však důležitý i image.
Obsah:
1. Obsah
2. Úvod
3. Význam rétoriky a umění přesvědčivě komunikovat a vystupovat v profesním životě manažera
4. Závěr
Úryvek z práce:
" Dobrá prezentace je základem úspěchu. Dle mého názoru je schopnost efektivní komunikace důležitá, jelikož kultivovaný jazykový projev, profesionální prezentace a vystupování je jedním ze základních předpokladů úspěšnosti v mnoha profesích a to zejména v managementu, kde lidé často vystupují na veřejnosti a chtějí prezentovat svoji firmu nebo sebe na vyšší úrovni. Proto je třeba umět lépe komunikovat, zlepšit svůj image, vytvářet dobrý dojem, lépe navazovat kontakty s lidmi a pozitivně na ně působit, využít triky a tipy, jak profesionálně prezentovat firmu a sebe v médiích, na tiskových konferencích a svým projevem přesvědčit a získat posluchače, a to i díky porozumění řeči těla..."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x43ea753b7b0c3.zip (16 kB)
Nezabalený formát:
Retorika.doc (41 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse