Vzácné plyny


Kategorie: Chemie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium, Hranice, Zborovská 293, Hranice

Charakteristika: Práce obsahuje jednoduché zápisky pojednávající o obecných vlastnostech vzácných plynů, jejich charakteristice a použití.

Obsah

1.
Obecná charakteristika

Úryvek

"• prvky VIII.A skupiny – He, Ne, Ar, Kr, Xe, (Rn – radioaktivní)
• jsou inertní = nereaktivní, protože mají zaplněný celý oktet val. elektronů - 1s2 2p6 (kromě He)
• výskyt v nesloučené formě = v atomární molekule
• zisk frakční destilací
• existují pouze 2 sloučeniny: KrF2 – fluroid kryptonu
XeF4 – fluorid xenonu
Helium
• jednoatomový plyn, bez zápachu, zcela nereaktivní
• 8x lehčí než vzduch – nehořlavý → náplň do balonků
• použití: do dýchacích směsí pro hloubkové potápěče
• při velmi nízkých teplotách je supratekuté (kapalné) a supravodivé (bez odporu)
• inertní atmosféra – není O2 → neprobíhá oxidace
• vznik při termonukleární reakci na Slunci
Neon
• žádné sloučeniny
• použití: do výbojek – neonová světla (červeno-oranžová barva)
Argon
• nejrozšířenější vzácný plyn
• žádná sloučenina
• použití: náplň do klasických žárovek nebo fluorescenčních trubic
Krypton
• výskyt velmi málo
• sloučenina KrF2
• použití: lasery, fluorescenční osvětlení, žárovky na hornických přilbách
Xenon
• sloučenina XeF4
• použití: žárovky majáků, světla v autech, fluorescenční osvětlení
Radon
• radioaktivní
• vznik při radioaktivní přeměně radia"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x530241b0b3301.zip (54 kB)
Nezabalený formát:
Chemie_prvku_vzacne_plyny.pdf (55 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse