Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Vzdělání má hořké kořínky,sladké ovoce - esej

Vzdělání má hořké kořínky,sladké ovoce - esej


Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Eseje

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce esejovitého charakteru řeší, na čem závisí dobré vzdělání, zaměřuje se tedy na stav školství v Čechách, vztah rodičů a učitelů k dítěti nebo se pokouší nahlédnout do budoucnosti vzdělávání.

Obsah

1.
Na čem závisí dobré vzdělání?
2.
Stav školství v Čechách
3.
Učitelé versus rodiče
4.
Vzdělávání v budoucnosti

Úryvek

" Každodenní život nás neustále přesvědčuje, že pokrok je neúprosný a nezastavitelný. Technika kráčí mílovými kroky, společnost se začala měnit mnohem rychleji po otevření západních hranic a odstranění cenzury z médií. Tok informací a tlak veřejnosti mění náš svět přímo před očima, lidé nestačí nabírat dech, jejich vnímání reality je nestabilní a velmi ovlivnitelné, všechny hodnoty minulosti byly zpochybněny, čeho se tedy mají držet? Obyvatelé naší země se nacházejí ve velmi rozporuplné době, dostali svobodu, ale ne všichni přijali fakt, že si o všem musí rozhodovat sami, tvořit si vlastní názory a postoje, což je v dnešní době velmi obtížné. Školy oproti vnějšímu světu stagnovaly, v domnění, že není třeba měnit to, co funguje. To, co platilo za dobré dříve, se však nemusí osvědčit dnes. A skutečnost to potvrzuje. Školy se staly ostrůvky starých dob. Slepě poslušné, se vším souhlasící, z davu nevyčnívající děti socializmu odrostly a nastoupila generace vyrůstající v bouřlivé době nestability a nově nabyté svobody. Jejich učitelé se však pramálo změnili. Co přináší střet těchto dvou skupin? Samozřejmě vyhrocenější konflikty mezi oběma stranami, narušení výuky, oboustranný stres a slabé vzdělávací výsledky. Naneštěstí žádné rychlé řešení neexistuje, je však podstatné aby pedagogická veřejnost a související profese začali podnikat kroky k postupné reformě školství. Naštěstí se už i média začala věnovat této problematice a některé školy našly odvahu změnit svou podobu."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x482c6d28cebd3.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Vzdelani_ma_horke_korinky.doc (44 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse