Vznik USA


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky z hodin sledují vznik Spojených států amerických a události, které mu předcházely.

Obsah

1.
Vznik USA

Úryvek

"• 17. stol. – obsazení přistěhovalci
• Anglie potlačuje rozvoj obchodu a průmyslu v koloniích
• Museli si dovážet výrobky jen z Anglie
• Tabák, indigo, bavlnu, rýži, kovy- vyvážet z kolonií pouze prostřednictvím Anglie
• Zákaz usazováni na západě u Mississippi
• Kolonie vyspěli- 2 a 1/2 mil. obyvatel
• Hledají náboženskou a politickou svobodu (Irové, Skotové, Hugenoti)
• Přes 90% obyv. se živilo zemědělstvím
• Na jihu vznikly velké plantáže- pěstování tabáku, indiga, rýže, bavlny
• Na sev. malé farmy- většinou Kalvinisté- farmářský charakter, spíše manufaktury (textil, železářství, stavba lodí)
• Pronikání na záp. – odebrání půdy indiánům
• Na záp. Se lidé živili prodejem kožešin, lov zvěře, malé farmy
• 1763- konec sedmileté války (Anglie x Francie)
• po válce zůstává vojsko + vysoké náklady na jeho údržbu => vydání zákonu o kolkování
• 1765- veškeré úřední listiny i noviny museli být okolkovány
• zvláštní kolky  osadníci byli proti  musel být tento zákon zrušen
• jiný zákon- dovozní CLA- na všechno  vlna odporu  Bostonské pití čaje (osadníci se převlékli za indiány a ze 3 lodí naházeli všechen čaj do moře- 1773)
• odpor se snaží potlačit silou
• zrušila se ústava Bostonu a uzavřel se přístav  vzbouření
• 1774- osadníci svolali do Philadelphie kongres 13ti osad- chtějí se osamostatnit- vlastní vojsko- v čele Virginský plantážník George Washington
• 1775- bitva za nezávislost
• 1776- Anglie z Bostonu vytlačena
• 4. 7. 1776- vznik USA (kongres schválil prohlášení nezávislosti Amerických osad)
• vypracoval Thomas Jefferson
• Anglie se vylodila na jihu, kde osadníci prohrávají
• 1777- v bitva u Saratogy (vítězí Washington)
• pomáhají Francouzi, Španělé, Holanďané- finanční i vojenská pomoc
• v říjnu 1781- York Town- Anglie definitivně poražena
• v září 1783- mírová smlouva podepsána v Paříži
• Anglie to uznala"

Poznámka

Časové údaje jsou barevně značeny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x510e3df1ae88a.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Vznik_USA.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse