Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Vznik a rozvoj křesťanské církve

Vznik a rozvoj křesťanské církve


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Poznámky stručně pokrývají události spojené s formováním a vývojem křesťanské církve do období velkého schizmatu.

Obsah

1.
Vznik a rozvoj křesťanství
2.
Mniši, kláštery
3.
Církevní schizma

Úryvek

"CÍRKEV

- křesťanství vzniká v 1. stol v Palestině
- křesť. svátky: Vánoce- narození Krista
Velikonoce- ukřižování a zmrtvýchvstání (neděle po 1.jarním úplňku)
- svatá kniha: Bible (Starý zákon- židovské dějiny, Nový zákon- život Krista)
- 1. křesťané jsou pronásledováni (nechtěli uznat božský původ císaře)
- 313 Edikt milánský- vydal Konstantin Veliký, křesť.uznáno jako rovnoprávné nábož.
- 380 Theodosius Veliký ustanovuje křesť. jako jediné nábož.
- hlavou je papež (+ kardinálové)  provincie (státy)- primas  arcidiecéze (arcibis.)- arcibiskup (1374)  diecéze (bisk.)- biskup (973)  farnosti- farář
- zástupce papeže v jednotl. státech- papežský nuncius
- MNIŠI ( monachos  poustevník): ve 4. stol to byl muž, který odešel do pouště a zabýval se jen modlitbami
- záp. mniši se hodně modlili + pracovali (Ora et labora- modli se a pracuj)
- KLÁŠTERY: mniši a kněží byli vzdělaní  klášt. se staly centry vzdělanosti a kultury
- 1. klášter Monte casino na V od Říma
- u nás: 973 ženský Benediktýnský, 993 mužský Břevnovský
- v čele klášt. mužský: opat, ženský: abatiše

- 850- 1054 velké církevní schizma (rozkol křesť.):
1) Západní- latina, Řím, papež
2) Východní- řečtina, Cařihrad, caesaropapismus (nejvyšší cařihr. patriarcha)
- další dělení:
1) Řečtí (vých)- hl. metropolita
2) Římští (záp.)- hl. římský biskup
- 1. papež: sv. Petr, pohřben v bazilice sv. Petra v Římě
- papež Jan Pavel II.- 266"

Poznámka

Data jsou značena barevně, jiné důležité informace tučně.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x509bbd40f2f41.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Vznik_rozvoj_krestanske_cirkve.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse