Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Vznik červeného kříže u nás

Vznik červeného kříže u nás


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce velmi stručně připomíná důležitá data týkající se vzniku a vývoje Červeného kříže v České republice.

Obsah

1.
Vznik Českého červeného kříže
2.
Vznik Mládeže Českého červeného kříže

Úryvek

"-1.2 1919 byla podána žádost o utvoření nové organizace s názvem ČSČK
-předsedkyní se měla stát Alice Masaryková
-6.2. 1919 prezident žádosti vyhověl a toto datum je považováno za oficiální datum založení ČSČK
-23.6. 1919 schválil MV ČSR stanovy ČSČK
-1.12.1919 uznání ČSČK mezinárodním výborem v Ženevě
-11.1. 1920 přijetí ČSČK za člena Ligy společnosti ČK a ČP

-7.4.1990 toto je oficiální datum založení M-ČSČK
-do tohoto dne byla mládež součásti ČSČK a musela se řídit jeho pravidly
-od 7.4.1990 se stala samostatnou a mohla pořádat vlastní programy
-26.1. 1921 MŠ povolilo organizovat dorost ČSČK na školách"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x49391a3997372.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Vznik_Cerv_krize.doc (43 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse