Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Vznik křesťanství - esej

Vznik křesťanství - esej


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Eseje

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce ve stručnosti představuje civilizační přínos křesťanství a historickou úlohu Ježíše Krista.

Obsah

1.
Vznik křesťanství, jeho civilizační přínos, historická úloha Ježíše Krista
2.
Linie
3.
Nový zákon

Úryvek

Ježíš Kristus byl Žid, syn Marie a tesaře Josefa. Nenarodil se v roce 0, ale 4 roky př. n. l. Až do svých 33 let vyrůstal v běžné židovské rodině. Jeho narození . král Herodos nechal zabíjet nemluvňata, ale Ježíš přežil. Mudrcové z východu mu přinesli dary. Ve 33 letech se stává mesiášem a hlasatelem nového náboženství. Podle svých činů potvrzoval božskost své osoby – dělil jídlo, uzdravoval nemocné, pomáhal potřebným. Putoval Izraelem, získával své přívržence.
Na květnou neděli přichází do Jeruzaléma, je vítán olivovými ratolestmi, lidé volali Hosana! = Vítej!. Do týdne se proti němu shromáždí patriciát, faraziové = starozákoníci, obviní ho z úchylky. Apoštol Jidáš ho zradí. V zahradě getsemanské probíhá poslední večeře Páně. Kristus je postaven před soud – Pilát Pontský ho po váhání vydá k ukřižování – proběhlo na Kalvárii, ve 3 hodiny odpoledne tam umírá. Je uložen do hrobu, po třech dnech vstane. 40 dní se objevuje svým učedníkům, pak odešel navždy = nanebevstoupení Páně. 10 dní po tom se slaví letnice (= příchod ducha svatého). Křesťané, a katolíci zvlášť, tomu věří. Historik zkoumá a vyjasňuje symboly, které život Kristův i jeho legendární smrt s sebou přináší.

Poznámka

Velmi stručná práce, která v některých ohledech nepodává ani základní přehled. Práci chybí lepší členění textu, hloubka a další dormální náležitosti.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4430f786769c3.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
Vznik_krestanstvi.doc (30 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse