Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Vzorová smlouva o vypořádání vzájemných majetkových vztahů a vyživovací povinnosti

Vzorová smlouva o vypořádání vzájemných majetkových vztahů a vyživovací povinnosti


Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o vzor smlouvy upravující pro dobu po rozvodu vypořádání vzájemných majetkových vztahů a práv a povinností společného bydlení, jakož i vyživovací povinnost. Ve smlouvě jsou zahrnuty tyto oblasti:

Obsah

1.
Definice smlouvy
2.
Účastníci
3.
Vypořádání majetku
4.
Práva a jiné majetkové hodnoty
5.
Závazky spadající do společného jmění manželů
6.
Práva a povinnosti společného bydlení
7.
Vyživovací povinnost

Úryvek

“II.
Vypořádání společného jmění manželů (vzájemných majetkových vztahů)
Věci movité
Z věcí movitých, které patřily do společného jmění manželů - účastníků této smlouvy se ke dni právní moci rozsudku o rozvodu manželství účastníků této smlouvy stávají výlučným vlastnictvím … následující věci movité:
(výčet dostatečně specifikovaných movitých věcí)
Z věcí movitých, které patřily do společného jmění manželů - účastníků této smlouvy se ke dni právní moci rozsudku o rozvodu manželství účastníků této smlouvy stávají výlučným vlastnictvím … následující věci movité:
(výčet dostatečně specifikovaných movitých věcí)
Věci nemovité
Z věcí nemovitých, které patřily do společného jmění manželů - účastníků této smlouvy se ke dni právní moci rozsudku o rozvodu manželství účastníků této smlouvy stávají výlučným vlastnictvím … následující nemovitosti:
(výčet dostatečně specifikovaných nemovitostí)
Z věcí nemovitých, které patřily do společného jmění manželů - účastníků této smlouvy se ke dni právní moci rozsudku o rozvodu manželství účastníků této smlouvy stávají výlučným vlastnictvím … následující nemovitosti:
(výčet dostatečně specifikovaných nemovitostí)
Věcněprávní účinky vypořádání vlastnických vztahů ke shora uvedeným nemovitostem nastanou vkladem vlastnického práva na základě této smlouvy do příslušného katastru nemovitostí, a to po právní moci rozsudku o rozvodu manželství účastníků této smlouvy.
Práva a jiné majetkové hodnoty
Účastníci této smlouvy prohlašují, že ohledně pohledávky za …(jméno dlužníka) z titulu … ve výši … Kč se dohodli tak, že jediným oprávněným věřitelem z této pohledávky se ke dni právní moci rozsudku o rozvodu manželství účastníků této smlouvy stává … .
(popř. vypořádání dalších práv a jiných majetkových hodnot tvořících společné jmění manželů - účastníků smlouvy)

III.
Pokud by do společného jmění manželů - účastníků této smlouvy - patřily i jiné věci a hodnoty, než ty, které jsou specifikovány v článku II. této smlouvy, … (např.: zůstávají ve vlastnictví toho z účastníků smlouvy, který je bude mít po právní moci rozsudku o rozvodu manželství ve svém držení.)"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x47f4ff0dbee6d.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Vyporadani_maj_vztahu.doc (42 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse