Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Vzory smluv: dohoda o pracovní činnosti - 1/4

Vzory smluv: dohoda o pracovní činnosti - 1/4


Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Vzorová dohoda o pracovní činnosti, potřebné náležitosti. Následující část naleznete zde Vzory smluv: dlužní úpis - 2/4.

Obsah

1.
Smluvní strany
2.
Předmět činnosti
3.
Další podmínky
4.
Ostatní ujednání

Úryvek

"II.
Předmět činnosti

Činnost je sjednána na softwarovou a hardwarovou údržbu počítačů v učebnách, kabinetech a kancelářích školy v rozsahu 3 hodin v týdnu.

III.
Další podmínky

Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou. Zaměstnanec bude vykonávat práci osobně.

Sjednaná odměna činí Kč 100,--/h. Podkladem pro odměnu bude předložený výkaz o prove-dené práci v příslušném kalendářním měsíci.

Odměna za vykonanou práci je splatná ve výplatních termínech určených v organizaci pro výplatu mzdy podle § 119 ZP."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x448daef1a272a.zip (5 kB)
Nezabalený formát:
dohoda_o_pracovni_cinnosti.doc (29 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse