Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > WTTC - Světová rada cestování a cestovního ruchu

WTTC - Světová rada cestování a cestovního ruchu


Kategorie: Hotelnictví a turismus

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce představuje Světovou radu cestování a cestovního ruchu, věnuje se historii organizace, představuje její členy, nejdůležitější pracovníky a nejvýznamnější činnosti.

Obsah

1.
Historie a současnost
2.
Charakteristika členů
3.
Náplň činnosti
4.
Personální obsazení

Úryvek

"NÁPLŇ ČINNOST
1) globální činnosti
• adresuje úkoly a příležitosti které ovlivňují globální CR, to je zesíleno se svými členy aby poskytli efektivní hlas pro tento průmysl a pro dialog se všemi vládami po celém světě
• patří sem mezinárodní summity a ocenění (Global Travel & Tourism Summit, Tourism for Tomorrow Awards)
2) regionální činnosti•uplatňují se v regionech které mají velký potenciál pro CR, ale nedostatek struktury a zdrojů pro růst
•předmětem této činnosti je spolupráce s vládami, místními vládními představiteli aby se odstranily bariéry rozvoje
3) ekonomický výzkum•CR je jedním z nejdůležitějších a nejrychleji rostoucích ekonomických sektorů, poskytuje kvalitní pracovní místa a podstatný zdroj bohatství
•WTTC vypracovává pravidelný makroekonomický výzkum, vyhodnocující současný a odhadovaný dopad CR v celkem 176 zemích po celém světě"

Poznámka

Velmi stručné.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x481ae89fd36aa.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
WTTC_Svetova_rada.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse