Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Waldorfský systém vyučování

Waldorfský systém vyučování


Kategorie: Pedagogika - speciální

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Úkolem této práce bylo vybrat si jeden ze systémů alternativní pedagogiky a zhodnotit ho dle vlastního názoru. Autorka si zvolila waldorfský systém a velmi stručně představuje jeho výhody i nevýhody a v závěru se krátce dotýká předností alternativních směrů vzdělávání obecně.

Obsah

1.
Úvod
2.
Výhody waldorfského systému
2.1.
Propracovanost celé vzdělávací sítě
2.2.
Důraz na individuální přístup
2.3.
Rovnocennost předmětů
2.4.
Snaha o soulad vědy, umění a duchovních hodnot
2.5.
Spolupráce s rodiči
2.6.
Spolupráce mezi žáky
3.
Nevýhody
3.1.
Nižší dostupnost
3.2.
Přestup ze základní na střední školu
3.3.
Absence vysokého školství
4.
Shrnutí

Úryvek

"Ve své seminární práci jsem se rozhodla shrnout svůj názor na Waldorfskou pedagogiku. Zvolila jsem ji z toho důvodu, že má jako jediná z alternativních systémů edukace propracovanou celou síť – od mateřských škol po školy speciální.

Jak jsem již zmínila výše, velkou výhodu oproti ostatním alternativním systémům edukace, vidím v široké a propracované síti Waldorfských škol. Škol je přibližně 50 v celé České Republice a to v 17 městech .
Tento systém začíná mateřskou školou, pokračuje přes základní školu ke střední škole. V případě potřeby je možné využít i speciální školy. Mateřské i základní školy mají již poměrně širokou síť, střední školy jsou v současné době čtyři a speciální škola jedna (v Praze).
Jako další výhodu vidím větší důraz na individuální přístup, který je znát z celého systému, včetně slovního hodnocení, které žákům řekne mnohem více o jejich znalostech, dovednostech a naopak o oblastech, ve kterých je potřeba zlepšení.
Pozitivně také vnímám systém, ve kterém není nadřazen žádný předmět. Všechny předměty jsou stavěny na stejnou úroveň, se stejnou důležitostí, ve stejné délce vyučování (od 1. do 9. ročníku). Důraz je také kladen na jejich propojení všech předmětů, které podle mého názoru v klasickém školství velmi chybí. Teprve když vidíme souvislosti, mnohem lépe vidíme „pod povrch věcí“ a naše znalosti jsou hlubší.
Další oblastí, kterou v běžném školství nenajdeme, je snaha o soulad vědy, umění a duchovních hodnot. Látka ve Waldorfských školách není podávána pouze jako „suchá“ fakta, která je potřeba se memorováním naučit, děti jsou vedeny k tomu je pochopit, jsou jim předváděny názorné příklady apod.
Názorností navazujeme také na osobní příklady – Waldorfská škola se velmi snaží o spolupráci s rodiči dětí. Tím upevňuje autoritu jako vyučujících, tak rodičů a díky vzájemnému sdílení informací a spolupráci, dosahují větší individuality a tedy i efektivnosti výuky.
Waldorfská škola také nechává žáky, aby vzájemně spolupracovali, což osobně považuji za výbornou průpravu do života, kdy si budou umět efektivně třídit myšlenky, budou schopni vést týmy lidí, asertivně se prosazovat, umět říci bez obav svůj názor."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4fd4990d33986.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
Waldorfsky_system.doc (45 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse