Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Wankelův motor

Wankelův motor


Kategorie: Fyzika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce ve zkratce informuje o konstrukci, principu a výhodách i nevýhodách Wankelova motoru.

Obsah

1.
Úvod
2.
Konstrukce
3.
Princip
4.
Výhody
5.
Nevýhody

Úryvek

"Wankelův motor byl vynalezen v roce 1957 Felixem Wankelem a znamenal revoluční změnu v konstrukci spalovacího motoru, která se přesto udála až půl století po tom, co vyjel první spalovacím motorem poháněný automobil.

KONSTRUKCE

Píst Wankelova motoru má průřez rovnostranného trojúhelníku se zakřivenými stranami a rotuje v pracovním prostoru oválného tvaru. Ve středu pístu je kruhový otvor, jehož vnitřní obvod je ozuben. Tento otáčivý píst rotuje hřídelí, která je uložena ve skříni.

PRINCIP

V komoře oválného tvaru se pohybuje trojúhelníkový zaoblený píst a koná dvojí pohyb, jednak se pohybuje po excentrické dráze a také se otáčí kolem vlastní osy, takže postupně vytváří prostor sací, kompresní, spalovací a výfukový.
Motor během jedné otáčky pístu vykoná cyklus čtyřdobého motoru.

VÝHODY

Výhodou je plynulejší chod.
Je to dáno délkou průběhu spalovacího cyklu. U wankelova motoru probíhá spalování po dobu 3/4 otáčky hřídele.
Další hlavní výhodou wankelova motoru je jeho poměr váhy na produkovaný výkon.

NEVÝHODY

Dříve tyto motory trpěly vysokou spotřebou benzínu i oleje a nízkou životností."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x510e50e84e925.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Wankeluv_motor.doc (29 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse