Seminarky.cz > Životopisy > > > Wilhelm Wundt - medailonky myslitelů 34/34

Wilhelm Wundt - medailonky myslitelů 34/34


Kategorie: Humanitní a ekonomické obory, Profi práce

Typ práce: Životopisy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce ze série profesionálních medailonků významných světových i českých myslitelů stručně představuje život a díla psychologa Wilhelma Wundta. Součástí je rovněž jeho podobizna. Předchozí část série naleznete zde John B. Watson - medailonky myslitelů 32/34 a následující zde Ludwig Wittgenstein - medailonky myslitelů 33/34.

Obsah

1.
Život
2.
Dílo

Úryvek

"Wundt se narodil roku 1832 v Neckarau poblíž Mannheimu v rodině vzdělanců. Jeho otec byl luteránským pastorem, mezi jeho předky byli i lékaři, vědci či universitní profesoři. Sám Wilhelm Wundt se nejevil v dětství příliš intelektuálně - ve škole byl nepozorný, roztěkaný, zasněný, na gymnáziu v Bruchsalu propadl a s ostudou odešel ze školy. Rodiče jej poslali na lyceum v Heidelbergu. Se slabým prospěchem školu dokončil a musel se rozhodnout, co bude dělat dál, neboť otec zemřel a matka byla chudá. Rozhodl se pro studium medicíny na Tübingenské universitě. Na konci prvního ročníku, který prolenošil, zjistil, že mu zbývají peníze pouze na tři roky studia - vrhl se proto do studií s takovým nadšením, že je dokončil za tři roky a v závěrečných zkouškách se umístil na prvním místě.

Již během studií si uvědomil, že lékařská praxe jej moc nepřitahuje, a roku 1857 začal přednášet fyziologii v Heidelbergu. Z Wundta se stal workoholik - aby si zajistil vyšší příjmy, vedle svých povinností ještě přednášel, psal učebnice, pokračoval ve vlastním výzkumu smyslového vnímání.

Roku 1864 byl Wundt jmenován docentem. Zřídil si doma vlastní laboratoř a prováděl v ní psychologické experimenty. Díky knize Principy fyziologické psychologie dostal nabídku od university v Lipsku, kde se stal vedoucím katedry (1875). Zřídil si tu nejprve soukromý institut, později ho universita uznala jako oficiální.

Jeho denní rozvrh byl podobně rozdělený jako den Immanuela Kanta - dopoledne psal, pak měl konzultační hodiny, odpoledne navštívil laboratoř, šel na procházku, měl přednášku, opět navštívil laboratoř. Večery míval klidné - neměl rád společenské večírky. Občas pozval studenty z vyšších ročníků na večeři.

Wundt psal své knihy a prováděl výzkum až do pětaosmdesáti let, zemřel roku 1920.

• Příspěvek k teorii smyslového vnímání (1862) - Wundt v této knize tvrdí, že psychologie je vědou pouze tehdy, když je založena na experimentálním výzkumu
• Principy fyziologické psychologie (1873 a 1874) - kniha vyšla ve dvou dílech"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51211248b0231.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
Wilhelm_Wundt_medailonky_34.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse