Seminarky.cz > Životopisy > > > William Shakespeare

William ShakespeareKategorie: Životopisy spisovatelů, Profi práce

Typ práce: Životopisy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje krátký medailonek dramatika Williama Shakespeara.

Obsah

1.
William Shakespeare

Úryvek

"Shakespeare William (1564-1616)

Anglický i světový dramatik a básník; nejvýznamnější představitel alžbětinského divadla. Narodil se ve Stratfordu-upon-Avon, v roce 1588 se usadil v Londýně jako autor her. Od roku 1594 působil jako herec a dramatik skupiny Služebníků lorda komořího, později Králových služebníků. Stal se částečným vlastníkem divadla Globe a později i Blackfriars (U černých bratří). Jeho kariéra skončila v roce 1613, kdy se vrátil do Stratfordu. Ačkoli datace jeho her je nejistá, lze jeho dramatické dílo rozdělit do čtyř období.
První období (1590 – 93)
Převažují historické hry, které čerpají z anglických kronik:
Jindřich VI., Richard III.
a rané komedie:
Komedie omylů, Zkrocení zlé ženy, Dva veronští páni, Marná lásky snaha - napodobující klasické vzory
Druhé období, období zrání (1594 – 1600)
Napsal romantickou tragédii o zmarněné lásce veronských milenců
Romeo a Julie – romantická tragédie o zmarněné lásce venkovských milenců
Richard II., Jindřich IV., Jindřich V. historické hry
Sen noci svatojanské - optimistická komedie, spojující motivy lásky a lidové mýty.
Kupec benátský – komedie o vítězství rozumu a lásky nad zatvrzelostí a necitlivostí,
Jak se vám líbí, Večer tříkrálový, Mnoho povyku pro nic a Veselé paničky windsorské.
Třetí období (1601 – 1608)
Jedná se o období velkých tragédií a tragikomedií, kdy Shakespearovo charakterizační umění dosáhlo vrcholu.
Hamlet, kralevic dánský - vychází z tragédie pomsty, avšak důraz je v něm položen na mravní dilema hlavního hrdiny, jenž má zabít vraha svého otce.
Othello - ukazuje, jak intrikami lze i v čestném člověku probudit slabiny a vášně, které vedou k spáchání zločinu.
Macbeth – tragédie, jejímž hrdinou je muž, kterého k zločinu přivede jeho vlastní ctižádost
Král Lear - odhaluje nemilosrdnou ziskuchtivost, jejíž obětí se stává starý pošetilý král, neschopný rozeznat dobrotivé a milující srdce své nejmladší dcery;
Ve čtvrtém období (dramatické romance)
Vznikají zde především romantické hry:
Perikles, Cymbelín, Zimní pohádka, Bouře a Jindřich VIII. - v nichž Shakespeare uplatnil nové dramatické postupy. Některé z těchto pozdních her byly psány ve spolupráci s jinými autory.
Poezie
Ze Shakespearovy poezie je nejvýznamnější soubor 154 sonetů, adresovaných zčásti mladému příteli, zčásti tajemné černé dámě. Tematický záběr je široký, od kontemplací o času a nesmrtelnosti až po ostrou společenskou kritiku."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x521fb1df5b8f8.zip (16 kB)
Nezabalený formát:
W_Shakespeare.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse