Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > William Shakespeare: Romeo a Julie, literatura renesance a humanismu

William Shakespeare: Romeo a Julie, literatura renesance a humanismu


Kategorie: Literatura

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka z českého jazyka a literatury je věnována literatuře renesance a humanismu. Nejprve rozebírá Shakespearovo dílo Romeo a Julie a poté uvádí znaky renesance a humanismu a jeho význačné představitele a díla u nás a ve světě

Obsah

1.
William Shakespeare: Romeo a Julie
1.1.
Doba, místo
1.2.
Inspirace
1.3.
Kompozice
1.4.
Motivy
1.5.
Básnické prostředky
1.6.
Jazyk
1.7.
Další zpracování
1.8.
Další díla autora
2.
Znaky renesance a humanismu
3.
České země
3.1.
Latinský proud
3.2.
Národní proud
4.
Svět
4.1.
Francie
4.2.
Španělsko

Úryvek

"William Shakespeare: Romeo a Julie
Anglická renesance
Tragédie – drama

DOBA, MÍSTO
16. století – období vrcholné renesance
Italské město Verona

INSPIRACE
Řecká tragédie – Prhiramus a Thisbé
Epická báseň – tragický příběh o Romeusoci a Juliettě – Bonndelle a Arthur Brook

KOMPOZICE
Prolog
5 dějství

MOTIVY
Nešťastná láska
Nepřátelství dvou rodů
Pomsta – Romeo pomstí Mercuzia – kamarád
Kouzelný nápoj – Julie vypije jed – vypadá jako mrtvá
Rodiče nesouhlasí se sňatkem
PETR A LUCIE – ROMAIN ROLLAND, ROMEO, JULIE A TMA – JAN OTČENÁŠEK – lásku nepodporuje krutá válka

BÁSNICKÉ PROSTŘEDKY
Metafora – přenesení významu na základě vnější podobnosti => propadni už jednou ten svůj kord za uši
Personifikace – neživé věci mají lidské vlastnosti => štěstí se na Tě hrtě
Oxymorón – spojení protikladů s cílem to celé zesílit => a v hrobě bude pokoj
Apostrofa – řečnické oslovení neživého objektu nebo nepřítomné osoby => Pojď Romeo, ty duše přestrašená
Epizeuxis – opakování slov za sebou v jednom verši => však Romeo, Romeo nikoli
Synekdocha – vyjádření části názvem pro celek a obráceně => v minutě mnoho dnů
Antiteze – vyjádření struktur, které jsou významově protikladné => tak pozdě máme, že už je skoro brzy
Řečnická otázka – nečekáme na ní odpověď => Copak jsem studánka?
Eufemismus – zjemní výraz, zeslabuje intenzitu => ztepilé nožce

JAZYK
Umělecký funkční styl
Vypravování
Spisovný jazyk
Archaismy
Jednoduché věty a souvětí
Tázací věty a zvolací
Jednočlenné i dvojčlenné věty
Psáno typickým shakespearovským jazykovým stylem – pětistopý jambický verš = blankvers
JAMB – používá Mácha – Máj"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5059ed06c6f4e.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
W_Shakespeare_Romeo_Julie_lit_renesance_humanismu_MO.doc (42 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse