Seminarky.cz > Životopisy > > > Wolfgang Köhler - medailonky myslitelů 17/34

Wolfgang Köhler - medailonky myslitelů 17/34


Kategorie: Humanitní a ekonomické obory, Profi práce

Typ práce: Životopisy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce ze série profesionálních medailonků významných světových i českých myslitelů krátce přibližuje život psychologa Wolfganga Köhlera. Součástí je rovněž jeho podobizna. Předchozí část série naleznete zde Soren Kierkegaard - medailonky myslitelů 16/34 a následující zde Jan Amos Komenský - medailonky myslitelů 18/34.

Obsah

1.
Život

Úryvek

"Köhler se narodil v Estonsku, vychováván byl však v Německu ve Wolfenbüttelu. Studoval psychologii na Frankfurtské universitě, kde se prostřednictvím svého učitele seznámil s Wertheimerem a jeho teorií (uspořádání a význam předchozím počitkům dává mysl).

Po letech studií a experimentování - roku 1913 odplul na ostrov Tenerife, kde pracoval jako ředitel stanice pro výzkum lidoopů, a trávil mnoho času studiem problému, jak se lidoopi dostanou k těžko dosažitelným banánům; první světová válka ho zde zadržela na šest let - byl roku 1921 jmenován vedoucím Psychologického ústavu na Berlínské universitě (nejvyšší vyznamenání z oboru psychologie v Německu), z nějž učinil středisko gestaltických studií. Když nedokázal zabránit stoupajícímu nacistickému vlivu, roku 1935 ústav opustil a odešel do Ameriky, kde zbytek své kariéry strávil na Swarthmorské universitě. I zde založil centrum psychologického výzkumu a bádání, které přitahovalo mnoho doktorských kandidátů.

Po jeho odchodu na penzi (roku 1958) se mu dostalo nejvyššího amerického uznání v oboru psychologie - byl zvolen do presidentského úřadu Americké psychologické asociace.

Wolfgang Köhler zemřel roku 1967.

Mentalita opic (1921)"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5120ff3456cd1.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Wolfgang_Kohler_medailonky_17.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse