Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Zakladatelský rozpočet

Zakladatelský rozpočet


Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce z předmětu Nauka o podniku sestavuje zakladatelský rozpočet pro provozování stánků v Praze a rozhoduje, zda má toto podnikání smysl.

Obsah

1.
Vstupní údaje
2.
Rozpočet kapitálu
3.
Rozvaha na začátku roku
4.
Výsledovka po prvním roce
5.
Rozvaha na konci roku
6.
Cash flow
7.
Má podnikání smysl?

Úryvek

"Pan Novák se rozhodnul, že si nechá na zakázku vyrobit 50 kovových stánků, které posléze umístí na předem dohodnutá místa na území hlavního města Prahy, zejména v blízkosti stanic metra.

Počet stánků 50
Cena stánku vč. umístění 150.000,-
Údržba stánků 480.000,- / rok
Nájem hl. městu 5.000,- / měsíc a stánek
Roční odpis stánku (15 let) 10.000,- / stánek
Plat správce 120.000,- / rok
Plat údržbáře 90.000,- / rok
Plat účetní 60.000,- / rok
Automobil 560.000,-
Roční odpis automobilu (8 let) 70.000,-
Pohonné hmoty 60.000,- / rok
Pronájem kanceláře 120.000,- /rok
Vybavení kanceláře 70.000,-
Běh kanceláře (energie, telefon, potřeby) 48.000,- / rok
V hotovosti 50.000,-
Rezerva 10% provozních výdajů
Poplatek za pronájem stánku 15.000,- / měsíc
Energii a vodu si nájemníci platí sami
DÚ s i=0.15 a tříletou splatností

1) Rozpočet kapitálu
Provozní výdaje - měsíčně
údržba stánků 40.000,-
nájem 250.000,-
platy 22.500,-
pohonné hmoty 5.000,-
kancelář 14.000,-
338.500,-
+rezerva 33.850,-
Celkem 365.350,-

2) Rozvaha na začátku roku

Aktiva Pasiva
SA Stánky 7.5 mil. VK 5 mil
Auto 560.000,-
Vybavení kanc. 70.000,-
OA Provozní výdaje 365.350,- CK DÚ 3.550.000,-
Peníze 54.650,-
Aktiva celkem 8.550.000,- Pasiva celkem 8.550.000,-"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x511111bb2462f.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Zakladatelsky_rozpocet.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse