Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Základní ovládání MS Excel

Základní ovládání MS ExcelKategorie: Informatika, Software

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Studentská 1, 591 01 Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou

Charakteristika: Po seznámení se společností Microsoft a charakteristice tabulkových procesorů přibližuje práce základní ovládání MS Excel a postupy formátování buněk a vytváření grafů v tomto programu.

Obsah

1.
Microsoft
2.
Tabulkové procesory
3.
Microsoft Excel
3.1.
Základy ovládání
3.1.1.
Spuštění
3.1.2.
Orientace v tabulce
3.1.3.
Psaní do tabulky
3.1.4.
Úprava obsahu buněk
3.1.5.
Označování buňky
3.1.6.
Kopírování buňky
3.1.7.
Vyjmutí buňky
3.1.8.
Uložení
3.1.9.
Tisk práce
3.1.10.
Zavření programu
3.2.
Základní formátování tabulek
3.2.1.
Výběr buněk
3.2.2.
Tabulka a její formátování
3.2.3.
Buňky a jejich formátování
3.2.4.
Automatický formát
3.3.
Vytváření grafu

Úryvek

"Základní ovládání Excelu
Spuštění
Klikneme na tlačítko START, myší najedeme na položku PROGRAMY a ze seznamu vybereme MICROSOFT EXCEL a kliknutím ho spustíme. Spouštění Excelu přes nabídku START a PROGRAMY má jednu velkou výhodu. V položce PROGRAMY najdeme všechny dostupné programy, které se nacházejí v počítači. Proto tam najdeme i programy, které nemají zástupce na hlavní ploše nebo na liště.

Orientace v tabulce
Po spuštění Excelu uvidíme na obrazovce jednu velkou tabulku složenou z pravidelné mřížky. Každé políčko mřížky představuje buňku, do které můžeme psát čísla nebo text. Těchto buněk máme k dispozici mnoho, protože Excel obsahuje přibližně 60 000 řádků a 250 sloupců. Vodorovný pruh buněk se označuje jako řádek. Svislý pruh buněk se označuje jako sloupec.Díky sloupcům a řádkům má každá buňka svoji adresu. Adresa buňky je průsečík řádku a sloupce.

Psaní do tabulky
Klikneme–li myší na buňkou, tak se silně černě orámuje. Znamená to, že jsme si buňku vybrali a můžeme do ní psát. Při psaní se objeví ještě jeden kurzor v podobě svislé čárky. Je to textový kurzor, který nám napovídá místo, kam píšeme číslo nebo písmeno.Když máme text napsaný, stiskneme klávesu ENTER. Tak text v buňce potvrdíme. Zároveň se pod ní černě orámuje další buňka, do které zase můžeme začít psát.

Úprava obsahu buněk
Najedeme kurzorem myši nad buňku (kurzor ve tvaru kříže) a dvakrát na buňku klikneme. Tím se v buňce objeví textový kurzor, který posuneme na potřebné místo. Mazání můžeme provést klávesou BAKSPACE.

Označování buňky
Prvním krokem je označení toho, co budeme kopírovat nebo přesouvat. Buňku označíme kliknutím a objeví se známé tučné označení buňky. Znamená to, že s buňkou můžeme pracovat.

Kopírování buňky
Kopírování je množení. To, co kopírujeme, nezmizí. Po označení můžeme začít kopírovat. Kopírovat pomocí klávesové zkratky CTRL + C nebo kliknutím na pravé tlačítko myši, kdy z nabídkového okna odklikneme příkaz KOPÍROVAT.Pak už stačí vybrat místo, na kterém kopii umístíme, a do toho místa ji vložíme klávesovou zkratkou CTRL + V. Nebo kliknutím na pravé tlačítko myši a z nabídkového okna odkliknutím příkazu Vložit.

Vyjmutí buňky
To, co je označené, zmizí, a proto ho můžeme přenést na nové místo. Jakmile je označeno, můžeme se pustit do vyjmutí. Vyjmutí můžeme provést pomocí klávesové zkratky CTRL + X nebo kliknutím na pravé tlačítko myši, kdy z nabídkového okna vybereme příkaz Vyjmout. Pak už stačí vybrat místo, na které kopii umístíme, a do toho místa ji vložíme klávesovou zkratkou CTRL + V. Nebo kliknutím na pravé tlačítko myši a z nabídkového okna odkliknutím pole Vložit."

Poznámka

Součástí práce jsou ilustrace o rozsahu cca 1 strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50882848f3379.zip (388 kB)
Nezabalený formát:
Zakladni_ovladani_MS_Excel.doc (436 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse