Referáty software

Název Goodness Staženo

Databáze knihovny

Jedná se o databázovou aplikaci vytvořenou v programu MS Access pro knihovnickou obsluhu. Cílem je vybavovat požadavky, které se stávají například z m... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Programování, Software, Knihovnictví a informační vědy

1226x

Psaní speciálních znaků v editoru MS Word na české klávesnici

Práce obsahuje přehled klávesových zkratek, které umožňují psaní viditelných speciálních znaků v textovém editoru Microsoft Word pomocí české klávesni... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Software

138x

PC zálohování a archivace dat

Seminární práce se zabývá komprimačními programy. Definuje a popisuje programy ARJ, PKZIP a LHARC.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Software

136x

Tisknutelný výsledek z databáze Access - seminární práce

Autorka na dvou stránkách zpracovává toto zadání: text výsledné práce nemusí souviset s databází. Práce je vytištěna na listu papíru formátu A4 jakouk... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Software

124x

Firewall - data za ohnivou zdí

Práce nás seznamuje s tím, co je to firewall, proč bychom ho měli používat, jakým způsobem funguje, co všechno by měl umět, jak ho implementovat a pod... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Software

78x

Motherboard - základní deska

Práce charakterizuje základovou desku a věnuje se různým typům jejích formátů. Dále charakterizuje BIOS a místa, kde lze o jeho typech získat na inter... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hardware, Informatika, Software

74x

ERP pro malé a střední podniky

Práce popisuje software pro podporu řízení informatiky pro malé a střední firmy. Srovnává jednotlivé produkty a obsahuje doporučení pro výběr produktu... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Software

74x

Základní ovládání MS Excel

Po seznámení se společností Microsoft a charakteristice tabulkových procesorů přibližuje práce základní ovládání MS Excel a postupy formátování buněk ... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Informatika, Software


69x

CorelDRAW

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Počítačová grafika, Software

61x

Počítačová grafika v podnikatelské praxi

Práce uvádí charakteristiku tří grafických programů: 3D Studio, Corel Draw a Adobe Photoshop. Kromě historie, popisu programového prostředí a seznámen... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing, Počítačová grafika, Software

41x
1  2  3  4  »