Referáty software

Název Goodness Staženo

Databáze knihovny

Jedná se o databázovou aplikaci vytvořenou v programu MS Access pro knihovnickou obsluhu. Cílem je vybavovat požadavky, které se stávají například z m... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Programování, Software, Knihovnictví a informační vědy

1434x

Tisknutelný výsledek z databáze Access - seminární práce

Autorka na dvou stránkách zpracovává toto zadání: text výsledné práce nemusí souviset s databází. Práce je vytištěna na listu papíru formátu A4 jakouk... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Software

227x

Psaní speciálních znaků v editoru MS Word na české klávesnici

Práce obsahuje přehled klávesových zkratek, které umožňují psaní viditelných speciálních znaků v textovém editoru Microsoft Word pomocí české klávesni... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Software

212x

PC zálohování a archivace dat

Seminární práce se zabývá komprimačními programy. Definuje a popisuje programy ARJ, PKZIP a LHARC.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Software

201x

Základní ovládání MS Excel

Po seznámení se společností Microsoft a charakteristice tabulkových procesorů přibližuje práce základní ovládání MS Excel a postupy formátování buněk ... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Informatika, Software


147x

Zápočtový příklad z účetnictví

Práce krátce popisuje postup vytvoření tabulky a grafu s účetnickým zaměřením.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Účetnictví, Software

91x

Fax

Práce zabývající se faxováním a faxovacími přístroji. Uvádí důvody, proč má člověk faxovat klasickým způsobem, nebo přes počítač. Práce je zaměřena př... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Software

84x

Firewall - data za ohnivou zdí

Práce nás seznamuje s tím, co je to firewall, proč bychom ho měli používat, jakým způsobem funguje, co všechno by měl umět, jak ho implementovat a pod... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Software

82x

Motherboard - základní deska

Práce charakterizuje základovou desku a věnuje se různým typům jejích formátů. Dále charakterizuje BIOS a místa, kde lze o jeho typech získat na inter... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hardware, Informatika, Software

76x

ERP pro malé a střední podniky

Práce popisuje software pro podporu řízení informatiky pro malé a střední firmy. Srovnává jednotlivé produkty a obsahuje doporučení pro výběr produktu... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Software

75x
1  2  3  4  »