Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Základní principy mikrobiologické diagnostiky - vyšetřovací postupy v parazitologii a imunologii

Základní principy mikrobiologické diagnostiky - vyšetřovací postupy v parazitologii a imunologii


Kategorie: Mikrobiologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta, České Budějovice

Charakteristika: Seminární práce popisuje vyšetřovací postupy v parazitologii a imunologii. Součástí práce je také základní úvod do mikrobiologie a mikrobiologické diagnostiky.

Obsah

1.
Úvod
2.
Parazitologie
2.1.
Lékařská parazitologie
2.2.
Vyšetřovací postupy v parazitologii
2.2.1.
Mikroskopická vyšetření
2.2.2.
Sérologická vyšetření
2.2.3.
Kultivační vyšetření
2.2.4.
Vyšetření pro veterinární účely
3.
Imunologie
3.1.
Autoimunita
3.2.
Alergie
3.2.1.
Atopie
3.3.
Alergické testy
3.3.1.
Prick test
3.3.2.
Intrakutánní test
3.3.3.
Epikutánní test
3.3.4.
RAST (radio-alergo-sorbent-test)
3.3.5.
Provokační test
4.
Závěr
5.
Citovaná literatura

Úryvek

"3.3.2 Intrakutánní test
Jedná se o variantu prick testu. Testovaná látka se vpichuje tenkou jehlou přímo do podkoží.

3.3.3 Epikutánní test
Nejdůležitější test k identifikaci látek vyvolávajících alergický ekzém. Na záda nebo předloktí se na 24 až 48 hodin nalepí náplasti napuštěné kontaktním alergenem.

3.3.4 RAST (radio-alergo-sorbent-test)
Alergologické laboratorní vyšetření k průkazu zvýšené hladiny protilátek (imunoglobulinu E) v krevním séru. Zvýšené množství příslušných protilátek však nemusí nutně signalizovat alergii, jelikož existují jiná onemocnění, která mohou tuto hladinu zvýšit.

3.3.5 Provokační test
Provádí se pro potvrzení diagnózy. Alergen se v nízké koncentraci aplikuje přímo na orgán postižený alergickou reakcí (např. při podezření na pylovou alergii na nosní sliznici). Při testu se může dostavit těžká alergická reakce až šok, proto se test provádí pod lékařským dohledem. (Schaenzlerová & Riker, 2014)

4 Závěr
Parazitolog se zabývá nemocemi člověka, které jsou způsobeny parazity, tedy organismy, které cizopasí ve svém hostiteli a mají z něj prospěch na jeho úkor. Parazitologická vyšetření zkoumají veškerá běžná parazitická onemocnění a k tomu exotická parazitická onemocnění, která si člověk může přivést z tropických či subtropických oblastí.
Imunolog zkoumá funkci imunitního systému, ať už nedostatečnou funkci, nebo naopak funkci nadměrnou, která může být namířena buď proti vlastním látkám a tkáním těla (autoimunita) nebo proti látkám z vnějšího prostředí, se kterými se běžně setkáváme (alergie)."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x58d19e5727f60.zip (64 kB)
Nezabalený formát:
Seminarni_prace_z_prenosnych_chorob___Parazitologie_a_imunologie.doc (120 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse