Referáty mikrobiologie

Název Goodness Staženo

Meningokok

Práce přibližuje charakteristiky bakterie meningokoka, onemocnění, která může vyvolat, a jejich diagnostiku i terapii.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Medicína, Mikrobiologie


142x

Základní principy mikrobiologické diagnostiky - vyšetřovací postupy v parazitologii a imunologii

Seminární práce popisuje vyšetřovací postupy v parazitologii a imunologii. Součástí práce je také základní úvod do mikrobiologie a mikrobiologické dia... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Mikrobiologie

83x

Sterilizace

Seminární práce se zabývá sterilizací. Autor se po vysvětlení obecného pojmu věnuje popisu metod, jak se připravit na sterilizaci. Dočteme se o zákla... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Mikrobiologie

69x

Mikrobiologický rozbor vody

Tématem této práce je mikrobiologický rozbor vody. Po zdůraznění obecného významu vody v přírodě následuje dělení vodních bakterií a také rozdělení vo... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Mikrobiologie

41x

Nové a objevující se infekce - mikrobiologie

Tato práce obsahuje seznam nových, nebo znovu se objevujících původců infekcí zaznamenaných od roku 1973. V další části jsou vyjmenovány, a podrobně p... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Mikrobiologie

35x

Biosorbenty pro těžké kovy

Práce pojednává o možnostech využití metody odstraňování kovů z roztoků pomocí biomasy a jiných organických materiálech. Dále je zde uvedena stručná h... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Mikrobiologie

21x

Podstata úpravy vody na vodu pitnou, indikační organismy

Práce nejprve popisuje způsoby, jakými se upravuje voda na pitnou vodu. Poté se věnuje hydrobiologii, hydrochemii, radiologii, hydraulice, biologickém... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Mikrobiologie

21x

Možnosti nákazy člověka mikroorganismy při pracovním nebo rekreačním pobytu v přírodě

Práce obecně popisuje podmínky šíření možných nákaz na člověka, i faktory ovlivňující tento proces. Uvádí čtyři konkrétní druhy nákaz, a způsoby, jaký... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Mikrobiologie

16x

Telomery

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Mikrobiologie

16x

Kožní projevy parazitárních infekcí

Jedná se o podrobný přehled kožních infekcí, doprovázený fotografiemi.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Mikrobiologie

15x
1  2  »