Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Základní struktura daňového systému ČR a konstrukční prvky daní

Základní struktura daňového systému ČR a konstrukční prvky daní


Kategorie: Daňová problematika

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní, Pardubice 2

Charakteristika: Daná práce obsahuje vymezení daňového systému, kde jsou popsány jednodlivé typy daní, dále zde naleznete pojmy jako jsou: daňový subjekt, předmět daně, osvobození od daně, základ daně a zdaňovací období, položky snižující základ daně, sazby daní, slevy na daních a v neposlední řadě nesmí chybět, jak se dané daně vybírají.

Obsah

1.
Základní struktura daňového systému ČR a konstrukční prvky daní
1.1.
Přímé daně
1.2.
Nepřímé daně
1.3.
Konstrukční prvky daně

Úryvek

" 


 
  

 

 
 
 

  

 

 
   ! " " #

 $ %     " 
 &

$ " % &   "  '" $ 
#  

"   
  ! % ( 
 
 ! "
 "
 " # 
 
 "% "  (
 ! 
  )!"
 " 
 
   "
 
* +% " 
,! )!" " 
(  ! &
  )!" 
    
   ! #  ! 

 
 
-
 "
 


% "

Poznámka

Práce obsahuje tabulky o rozsahu cca dvou stránek.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x56b9929d2b30f.zip (128 kB)
Nezabalený formát:
zakladni_struktura_danoveho_systemu_cr.pdf (133 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse