Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Základy Nizozemštiny

Základy Nizozemštiny


Kategorie: Průmyslová škola

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace, Karviná - Hranice

Charakteristika: Práce je zaměřena na základy Nizozemštiny. Práce obsahuje například základní fráze, běžné dotazy a přání, čas, turismus, číslovky, aj.

Obsah

1.
Základní fráze
2.
O jazyku
3.
Běžné dotazy a přání
4.
Popis
5.
Čas
6.
Turismus
7.
Ve městě
8.
V restauraci a obchodě
9.
Číslovky

Úryvek

"Základní fráze
Dobrý den – Goeden dag [chuden dag]
Dobré ráno – Goeden morgen [chuden mórche]
Dobré odpoledne – Goeden middag [chuden midach]
Nashledanou – Dag/Tot ziens [dách/tot zíns =]
Jmenuji se… – Mijn naam is… [mejn nám is…]
Promiňte – Pardon [párdon]
Prosím – Alstublieft [alstyblíft]
Děkuji – Dank u [dank y]
Ano/Ne – Ja/Nee [ja/né]
O jazyku
Nerozumím – Ik begrijp het niet. [Ik bechrejp het nít]
Mluvíte – Spreekt [sprékt]
anglicky/němec¬ky/francouzsky? – U Engels/Duit¬s/Frans? [y englsdöyts/frans]
Běžné dotazy a přání
Můžete mi pomoci? – Kunt U mij helpen? [kynt y mej helpe?]
Je zde…? – Is hier…? [Is hír…?]
Hledám… – Ik zoek… [ik zuk…]
Chtěl bych… – Ik wil graag [ik vil chrách…]
Chci vyměnit… – Ik wil graag wisselen… [ik vil chrách visele]
Kolik to stojí? – Hoeveel kost dat? [Huvél kost dat]
Kde jsou toalety? – Waar zijn de toiletten? [Vár zejn d toalete]
Mohu platit kreditní kartou? – Mag ik met credit card betalen? [mach ik met d kredit kárt betále]
Popis
Pán/Paní – Meneer/Mevrouw [menér/mefrau]
Velký/Malý – Groot/klein [chrót/klejn]
Starý/Nový – Oud/nieuw [aud/ňjů]
Vlevo/Vpravo – Links/rechts [links/rechts]
Nahoru/Dolů – Naar boven/naar beneden [nár bófe/nár benéde]
Zavřeno/Otevřeno – Dicht/open [dicht/ópe]
Horký/Studený – Warm/koud [varm/kaud]"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x55e74cf40b25e.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Slovnik_nizozemstiny.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse