Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Základy etologie: druhy zvířecího chování

Základy etologie: druhy zvířecího chování


Kategorie: Biologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Krátká práce slouží jako úvod do předmětu vědního oboru etologie, zvířecího chování. Text klasifikuje chování na vrozené, přechodné a získané a poskytuje popis jejich znaků a projevů. Po vymezení vrozeného chování, jemuž se v práci dostává nejvíce prostoru, seznamuje s obecným vzorcem průběhu instinktivního chování a uvádí třídění vrozeného chování podle předmětu činnosti. Po krátké zmínce o přechodném chování je práce zakončena rysy a druhy získaného chování.

Obsah

1.
Předmět etologie
2.
Klasifikace chování
2.1.
Vrozené
2.1.1.
Znaky
2.1.2.
Jednoduché formy
2.1.3.
Instinktivní chování
2.1.4.
Chování podmíněné látkovou výměnou
2.1.5.
Ochranné a obranné chování
2.1.6.
Konformní chování
2.1.7.
Rozmnožovací chování
2.1.8.
Sociální chování
2.1.9.
Dorozumívání
2.2.
Přechodné
2.3.
Získané
2.3.1.
Znaky
2.3.2.
Typy

Úryvek

"etologie
zahrnuje – pohyb z místa na místo, pohyb částí těla, dorozumivání, spánek, odpočinek
projevuje se jako odpovědi na vnější a vnitřní podněty
a) vrozené
- stereotypní
- je dědičné
- nepodmíněné reflexy
- nejjednodušší formy – kineze – závisí na intenzitě podnětu, ale ne na směru
taxe – orientovaná prostorově vzhledem ke směru působení podnětu
pozitivní, negativní taxe
- nejsložitější forma – intinktiní ch. – není naučené, druhově specifické
motivace – vnitřní vyladění (např. hlad)
vyvolává stav neklidu
↓↓
hledací ch. – ignorace vnímavých podnětů
↓↓
filtrování podnětů – zaměřuje se na setkání
s klíčovým podnětem
(např. kořist, pachová stopa)
↓↓
konečné ch. – dosažení cíle
nemusí proběhnout všechny složky
1. chování podmíněné látkovou výměnou
potravní chování – motivační faktor = hlad
dýchací chování – výrazné především u vodních živočichů
2. ochranné a obranné chování
- ochrana před nepříznivými abiotickými faktory, ochrana před příslušníky vlastního
druhu a hlavně jiných druhů
aktivní ochrana – reakce na přímé ohrožení
útěk
nejjednodušší forma – strnutí
- obrana – rozlišuje se varování a obranný útok
varování – upozornění na příslušnost cizích živočichů
změna postoje, zvuky
útok
3. komfortní chování
péče o povrch těla
zvláštní formy – protahování, sociální péče o srst (mezi jednotlivci – opice)
4. rozmnožovací chování
- rivalský podsystém ch. – rozdělení jedinců stejného druhu v obývaném prostoru
obhajoba teritorií
výstraha, hrozba, souboj
- partnerský podsystém ch. – epigamní ch. – komplex chování předcházející páření
- pečovatelský podsystém ch – nejsložitější projevy instinktivního chování"

Poznámka

Zpracováno formou odrážek. V textu se objevují překlepy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4e8981469233b.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Zaklady_etologie.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse