Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Základy filosofie

Základy filosofie


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium Evolution, s.r.o. GYMNASIUM JIŽNÍ MĚSTO, s. r. o., Praha 4

Charakteristika: Zápisky z hodin filosofie poskytují stručné informace o základních východiscích filosofie.

Obsah

1.
Čím se zabývá filosofie
2.
Thálés
3.
Co je filosofie
4.
Kdo filosofuje
5.
Vidění světa v celku
6.
Zdroje a východiska filosofování
7.
Sacrum a profanum

Úryvek

"• filozofie se zabývá co nejobecnějšími věcmi, nejobecnější jest
• průkopník všech věd- proráží další prostor
• otázky týkající se základu všech věcí
• Thálés- řecký filozof- v 6. st. před n. l.
o 3 filozofové- hra, obstarávání, duchovní život
• Filosofie
o fileo= milovat
o sofia= moudrost
• Láska, krása, pravda, dobro k sobě patří- říkal Platón
o Předmětem lásky je to, čeho se mi nedostává, ale já to potřebuju
o Je potřeba uvědomit si jací jsme, abychom se mohli dále rozvíjet. Nestačí si jenom něco namlouvat. Musíme se vyrovnat sami se sebou.
• Kdo filosofuje
o děti
o teenageři
o všichni v mezních situacích
o úplně všichni…
• Každý z nás má svou filosofii (klíčové otázky a názor na jejich řešení), lepší nebo horší, upřímnější nebo méně
• „I kdybychom snad mohli být učení učeností druhého, moudrými můžeme být jen moudrostí vlastní.“ Michel de Montaigne- do příštího úterý poslat esej, úvahu k tomuto výroku
• Jak může filosofie usilovat o vidění světa v celku?
o usuzováním ze zjevného na nezjevné
o nabírání zkušeností
o dialogem s jinými názory a zkušenostmi
• Ďábel= diabolos, rozkolník
o roztrhávač světa
o když vstoupil ďábel, vstoupil rozkol
o ďábel nám nedává souvislosti, proto se necháme ovlivnit
o satanistická církev je vlastně nonsense
• Zdroje a východiska filosofie
o vychází z běžného života- je problém říkat, že je to věda- není vymezená
o vychází z našeho světa, protože to je jediný úhel, který máme
• Profanum
o všední život
o řešíme běžné otázky, jak přežít atd.
o člověk nemá čas zamýšlet se nad bytím
o redukujeme věci na stranu, která je nám užitečná
o
• Sacrum
o sváteční, posvátné
o vidíme věci jinak, z více úhlů, bohatěji
o extáze- vytržení, mimo svět
• Staré civilizace respektovali rozložení profana a sacra, dnes se to rozvolňuje, nejsou mezitím tak velké rozdíli"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x517d87af80e3f.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Zaklady_filosofie.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse