Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Základy filosofie

Základy filosofie


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium Evolution, s.r.o., Praha 2

Charakteristika: Zápisky z hodin filosofie poskytují stručné informace o základních východiscích filosofie.

Obsah

1.
Čím se zabývá filosofie
2.
Thálés
3.
Co je filosofie
4.
Kdo filosofuje
5.
Vidění světa v celku
6.
Zdroje a východiska filosofování
7.
Sacrum a profanum

Úryvek

"• filozofie se zabývá co nejobecnějšími věcmi, nejobecnější jest
• průkopník všech věd- proráží další prostor
• otázky týkající se základu všech věcí
• Thálés- řecký filozof- v 6. st. před n. l.
o 3 filozofové- hra, obstarávání, duchovní život
• Filosofie
o fileo= milovat
o sofia= moudrost
• Láska, krása, pravda, dobro k sobě patří- říkal Platón
o Předmětem lásky je to, čeho se mi nedostává, ale já to potřebuju
o Je potřeba uvědomit si jací jsme, abychom se mohli dále rozvíjet. Nestačí si jenom něco namlouvat. Musíme se vyrovnat sami se sebou.
• Kdo filosofuje
o děti
o teenageři
o všichni v mezních situacích
o úplně všichni…
• Každý z nás má svou filosofii (klíčové otázky a názor na jejich řešení), lepší nebo horší, upřímnější nebo méně
• „I kdybychom snad mohli být učení učeností druhého, moudrými můžeme být jen moudrostí vlastní.“ Michel de Montaigne- do příštího úterý poslat esej, úvahu k tomuto výroku
• Jak může filosofie usilovat o vidění světa v celku?
o usuzováním ze zjevného na nezjevné
o nabírání zkušeností
o dialogem s jinými názory a zkušenostmi
• Ďábel= diabolos, rozkolník
o roztrhávač světa
o když vstoupil ďábel, vstoupil rozkol
o ďábel nám nedává souvislosti, proto se necháme ovlivnit
o satanistická církev je vlastně nonsense
• Zdroje a východiska filosofie
o vychází z běžného života- je problém říkat, že je to věda- není vymezená
o vychází z našeho světa, protože to je jediný úhel, který máme
• Profanum
o všední život
o řešíme běžné otázky, jak přežít atd.
o člověk nemá čas zamýšlet se nad bytím
o redukujeme věci na stranu, která je nám užitečná
o
• Sacrum
o sváteční, posvátné
o vidíme věci jinak, z více úhlů, bohatěji
o extáze- vytržení, mimo svět
• Staré civilizace respektovali rozložení profana a sacra, dnes se to rozvolňuje, nejsou mezitím tak velké rozdíli"

Poznámka



PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x517d87af80e3f.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Zaklady_filosofie.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse