Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Základy geologie

Základy geologie

Kategorie: Zeměpis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje heslovitě zpracované základní informace z geologie. Seznamuje s předmětem studia geologie, charakterizuje její vědní odvětví a podrobně informuje o minerálech a jejich vlastnostech. Uvádí, na čem závisí jejich zbarvení, tvrdost, hustota či magnetismus.

Obsah

1.
Geologie
2.
Interdisciplinární obory
3.
Petrografie
4.
Vědní odvětví geologie
5.
Minerál
6.
Krystal
6.1.
Prvky souměrnosti
6.2.
Reálné krystaly
7.
Barva
8.
Poměr odraženého, pohlceného a procházejícího světla
9.
Minerály barevné, zbarvené
10.
Tvrdost
10.1.
Mohsova stupnice tvrdosti
11.
Hustota
12.
Rozpustnost

Úryvek

"Geologie
» gé = Země + logos = slovo, věda
Samostatná vědní disciplína od konce 18. století.
Geologie se zabývá výzkumem látkového složení, vznikem, stavbou a vývojem Země. Zkoumá procesy, projevující se ne zemském povrchu i uvnitř Země a popisuje její vývoj od kosmického stádia po současnost.
Interdisciplinární obory
• Geochemie studuje chemické složení Země jako celku, sleduje rozšíření jednotlivých prvků a jejich chování při různých geologických procesech.
• Geofyzika aplikuje metody fyziky na studium Země. Získané informace jsou základem pro teorie struktur, složení, fyzikálních vlastností a vývoji Země.
• Příbuzné vědní obory geologie
• Mineralogie („minera“ = nerostopis či ruda) je věda o nerostech.
1. Všeobecná mineralogie studuje vnitřní stavbu, strukturu, chemické složení, fyzikální vlastnosti minerálů, jejich vznik, přeměny a výskyt v přírodě.
2. Systematická mineralogie třídí minerály do jednotlivých tříd podle vzájemné chemické a krystalografické podobnosti.
Petrografie („petra“ = skála) je věda o horninách.
1. Všeobecná petrografie studuje vznik, minerální složení, stavbu a přeměny hornin
2. Systematická petrografie třídí horniny do jednotlivých skupin a popisuje jednotlivé horninové druhy.
Vědní odvětví geologie
• Všeobecná geologie studuje procesy, které způsobují nejrůznější změny v zemské kůře a podmiňují vznik geologických těles různých tvarů.
• Procesy endogenní mají původ uvnitř Země, studuje je endogenní dynamika.
• Procesy exogenní působící na zemské těleso z vnějšku studuje exogenní dynamika (činnost vody, větru, ledu, slunečního záření atd.)
• Strukturní geologie se zabývá popisem, klasifikací, genezí a vývojem geologických struktur, tj. geologických těles.
• Tektonika studuje genezi, prostorové a časové vztahy deformací geologické stavby zemské kůry.
• Historická geologie se zabývá studiem zákonitostí vývoje zemské kůry od doby jejího vzniku až do dnes.
• Regionální geologie studuje geologickou stavbu a vývoj různě velkých geologických jednotek a podává obraz nejen o jejich rozšíření v dané oblasti, ale také o prostorové stavbě a historii jejich vývoje.
• Aplikovaná geologie
• Ložisková a důlní geologie řeší problematiku zajištění dostatku nerostných surovin.
• Hydrogeologie řeší otázky vyhledávání, využití a ochrany podzemních vod.
• Inženýrská geologie řeší otázky nejen spojené s výstavbou průmyslových objektů, silnic, železnic, vodních nádrží atd., ale také otázky ochrany a minimalizace dopadu přírodních katastrof na životní prostředí (sesuvy, zemětřesení, záplavy, atd.).
Minerál - nerost je anorganická, homogenní (stejnorodá) přírodnina, vznikající přírodními procesy bez činnosti člověka. Fyzikální a chemické vlastnosti nerostu jsou stejné v každé jeho části. Každý nerost lze definovat určitým chemickým vzorcem.
• Amorfní látky nevykazují zákonité a pravidelné uspořádání základních stavebních částic ve vnitřní struktuře. Proto je označujeme za beztvaré.
• Krystalické látky se vyznačují pravidelným uspořádáním základních stavebních částic ve vnitřní struktuře - krystalová struktura. Trojrozměrná představba o rozmístnění uzlových bodů ve struktuře se označuje jako krystalová (krystalická) mřížka."

Poznámka

Práce je psaná v odrážkách. Klíčové pojmy jsou tučně zvýrazněny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22185
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse