Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Základy mikroelektrotechniky

Základy mikroelektrotechniky


Kategorie: Počítače/informatika, Průmyslová škola

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje vypracované zápisky z hodin základů mikroelektrotechniky na střední odborné škole. Sestává především z neokomentovaných obrázků a schémat, které lze použít do protokolů o praktickém měření ve školních laboratořích. Výklad látky je obsažen ve velmi omezeném rozsahu. Vhodné jako doplnění k učební látce pro studenty prvních a druhých ročníků.

Obsah

1.
Optický záznam dat na CD-R, CD-RW, DVD…, stabilizátory napětí
1.1.
Způsob záznamu
1.2.
Přehled jednotlivých typů laserových diod
1.2.1.
Homostrukturní lasery
1.2.2.
Heterostrukturní lasery
1.2.3.
Lasery s rozprostřenou zpětnou vazbou
1.2.4.
Lasery s kvantovými jámami
1.2.5.
Hranově vyzařující lasery
1.2.6.
Plošně vyzařující lasery
1.3.
Pouzdření laserových diod
1.4.
Druhy a funkce stabizátorů napětí
2.
Jednočipové mikropočítače a AD/DA převodníky
2.1.
Struktura a vlastnosti mikropočítačů
2.1.1.
Architektura mikropočítačů
2.1.2.
Části jednočipového mikropočítače
2.1.3.
Instrukční soubor
2.1.4.
Registr příznaků
2.1.5.
Podprogramy
2.1.6.
Nulování
2.1.7.
Přerušení
2.1.8.
Mikropočítač PIC16F84
2.2.
Druhy a parametry převodníků, zapojení AD/DA převodníku, jeho funkce a využití
3.
Klopné obvody a spínané napájení zdroje
3.1.
Rozdělení a funkce klopných obvodů
3.2.
Blokové schéma a funkce spínaného zdroje
4.
Základní desky PC a omezovače amplitudy
4.1.
Základní deska a její funkce
4.2.
Funkce, druhy a použití omezovačů amplitudy
5.
Paměti v PC z hlediska fyzického uspořádání a obvody pro úpravu časového průběhu signálu
5.1.
Typy paměti z hlediska fyzického uspořádání
5.2.
Funkce derivačních a integračních obvodů
6.
Záznamová média v NF technice a ve výpočetní technice a radiolokátory
6.1.
Zálohovací zařízení a záznamová média v NF technice ve výpočetní technice
6.2.
Radiolokátory, rozdělení, funkce a zapojení
7.
Paměti z hlediska funkčního uspořádání a tvarovací obvody
8.
Radiové přijímače s přímým zesílením a zdroje proudu
8.1.
Blokové schéma přijímače s přímým zesílením
8.2.
Zapojení napěťově řízeného proudového zdroje s operačním zesilovačem
9.
Telefonní přístroje a zpožďovací obvody
9.1.
Telefonní přístroje, funkce, druhy a zapojení
9.2.
Druhy, funkce a použití zpožďovacích obvodů

Úryvek

"Přehled jednotlivých typů laserových diod
Dle vnitřní struktury polovodičové lasery dělíme na:
• HOMOSTRUKTURNÍ LASERY, Homostructure Laser "HoL"
• HETEROSTRUKTURNÍ LASERY, Heterostructure Laser "HL"
• LASERY S ROZLOŽENOU ZPĚTNOU VAZBOU, Distributed Feed Back Laser "DBFL"
• LASERY S KVANTOVÝMI JÁMAMI, Quantum Wells Laser "QWL"

Dle konstrukce - místa vyzařování polovodičové lasery dělíme na:
• HRANOVĚ VYZAŘUJÍCÍ LASERY, Edge Emitting Laser "EEL"
• PLOŠNĚ VYZAŘUJÍCÍ LASERY, Vertical Cavity Surface Emitting Laser "VCSEL"

Homostrukturní lasery
Na tomto typu laseru PL bylo poprvé dosaženo v r.1962 emise koherentního záření (GaAs). Je v podstatě tvořen přechodem PN, obr.1. Neexistuje zde výrazná skoková změna indexu lomu, která by podmiňovala optické soustředení, ani vysoká potenciálová bariéra zajištující soustředění nosičů náboje. Šířka rekombinační oblasti (aktivní vrstvy) je v podstatě určena difúzní délkou menšinových nosičů (pro silně dopovaný GaAs 1-3m). Záření se soustřeďuje vlivem gradientu indexu lomu a vlivem rozdílu koncentrace nosičů náboje.

(obrázek)

Obr.1
Vlivem velké šířky aktivní oblasti jsou potřebné velké prahové hustoty proudu. Při generaci záření dochází ke ztrátám vlivem úniku záření do okolních vrstev polovodiče a z toho pramení malá účinnost. Při provozu je nutné dostatečné chlazení. Proto tento typ polovodičových laseru nemá velké praktické využití."

Poznámka

Součástí práce je množství obrázků a schémat, rozsah čistého textu činí cca 12 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23899
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse