Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Základy pojišťovnictví

Základy pojišťovnictví

Kategorie: Pojišťovnictví

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce nabízí pohled do základních oblastí pojišťovnictví. Postupuje od definice relevantních pojmů, mezi něž patří např. pojištění, pojistné podmínky či pojistné plnění, k přehledu historie pojišťovnictví ve světě i u nás. Následuje klasifikace pojištění dle rozmanitých hledisek, charakteristika pojistné smlouvy a nástin problematiky vzniku a zániku pojištění. Zbývající části se kromě životního a neživotního pojištění věnují také penzijnímu připojištění.

Obsah

1.
Základní pojmy
2.
Historie pojišťovnictví
2.1.
Období vzájemné pomoci
2.2.
Období liberálního přístupu k pojištění
2.3.
Období státní zásahů v pojišťovnictví
2.4.
Historie pojišťovnictví na území ČR
3.
Klasifikace pojištění
3.1.
Sociální a komerční pojištění
3.2.
Klasifikace komerčních pojištění
3.2.1.
Podle pojistných odvětví
3.2.2.
Podle potřeby zabezpečení budoucích závazků z pojištění
3.2.3.
Podle formy vzniku pojištění
3.2.4.
Podle stupně volnosti rozhodování pojištěného
3.2.5.
Podle krytí potřeb
3.2.6.
Podle délky trvání pojištění
3.2.7.
Podle způsobu placení pojistného
3.2.8.
Podle územní platnosti pojištění
3.2.9.
Podle způsobu určení výše pojistného plnění
3.2.10.
Podle způsobu určení objektu pojištění
3.2.11.
Podle počtu rizik, proti kterým je pojištění sjednáno
3.2.12.
Podle účasti pojištěného na škodním průběhu
3.2.13.
Podle účasti pojištěného na pojistném plnění
4.
Pojistná smlouva
4.1.
Definice a chronologie uzavření
4.2.
Obsah pojistné smlouvy
5.
Vznik a zánik pojištění
5.1.
Vznik pojištění
5.2.
Práva a povinnosti stran
5.3.
Zánik pojištění
6.
Životní pojištění
6.1.
Charakteristika
6.2.
Složky životního pojištění
6.3.
Faktory ovlivňující výši pojistného
6.4.
Role životního pojištění v ekonomice
6.5.
Neplacení pojistného v životním pojištění
6.6.
Druhy pojištění
6.6.1.
Pojištění pro případ smrti (rizikové)
6.6.2.
Pojištění pro případ dožití (rizikové)
6.6.3.
Kapitálové životní pojištění (smíšené)
7.
Penzijní připojištění
7.1.
Státní příspěvek
7.2.
Možnosti investování prostředků penzijního fondu
7.3.
Daňové úlevy
8.
Neživotní pojištění
8.1.
Pojištění majetku
8.2.
Pojištění podnikatelských a průmyslových rizik
8.2.1.
Pojištění živelních rizik
8.2.2.
Pojištění vodovodních rizik
8.2.3.
Pojištění rizik při dopravě
8.2.4.
Pojištění rizika odcizení a vandalství
8.3.
Pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel
9.
Česká kancelář pojistitelů

Úryvek

"Historie pojišťovnictví na území dnešní ČR
První pokusy o vybudování pojišťoven byly v 14. století, tyto pokusy krachují. V 18. století vznikají první pojišťovny na území ČR:
- 1872 Císařsko-královský, privilegovaný, český, společný, náhradu škody ohněm svedené, pojišťující ústav mění svůj název na 1. českou vzájemnou pojišťovnu v Praze – je to první pojišťovna u nás, nabízené byly konkrétní produkty jediná pojišťovna, která na územní tehdejší monarchie vybírala pojištění dopředu a používá ke stanovení poj. diverzifikace a zohlednění rizika. Kryla škodu na Národním divadle, tzn. že ne z daru obyvatelstva bylo postaveno nové divadlo, ti vybrali asi 15 % (297 869 zlatých zaplatila pojišťovna tedy asi 85 %)
- 1829 – Císařsko-královský, privilegovaný pospolný ústav pohořelný pro Moravu a Slezsko, vzniká v Brně. Byla přejmenována na Moravskoslezská vzájemná pojišťovna.

Zakládání pojišťoven bylo ve 3 vlnách
o první zakládací vlna českých pojišťoven a poj. spolků 2. pol. 19. stol. Např. vznikla Slávia, vzájemně pojišťovací banka, Praha nebo 1. česká zajišťovací banka v Praze
o druhá zakládací vlna, mimo Prahu přelom 19. a 20. stol. Např. Hasičská vzájemná pojišťovna v Brně, Moravská zemská dobytčí pojišťovna v Brně
o třetí zakládací vlna po r. 1918, vznikají z vlivu politických stran – vytvoření ČR. České pojišťovny např. Čechoslavia, lidová pojišťovna, Legie, a.s., Republikánská lidová pojišťovna, Národní pojišťovna a.s. Zahraniční musely získat povolení pro provozování činnosti na našem území, jinak musely odejít. Zůstaly např. Anglo-Elementar, akciová pojišťovna ve Vídni, Dunaj, všeobecná pojišťovna ve Vídni, Kotva, akciová pojišťovna ve Vídni, Životní pojišťovna Fenix ve Vídni – v r. 1936 zanikla

1938 – 1945 – Období protektorátu Čechy a Morava
- došlo k ztrátě území  ztráta klientů, úbytek pojištěných  úbytek příjmů z pojistného
- došlo k předání pojistných kmenů pojišťovnám německým, maďarským a později i slovenským
- na území protektorátu přestávají existovat české pojišťovny, jsou zaváděny říšské pojišťovací předpisy a probíhá proces „arizace – opatření proti občanům židovského původu
- vliv válečných zájmů Německa v oblasti pojišťovnictví

1945 – 1947 – znárodnění pojišťovnictví
- byla zřízena Pojišťovací rada v Praze – měla za úkol provést Dvouletý budovatelský plán Československa. Z existujících 730 pojišťoven měl být vytvořen jen 1 subjekt. To ale nevyšlo a bylo vytvořeno 5 pojišťoven. Na ně přešel veškerý majetek. Vytvořily se jednotné normy - Slávia národní podnik., Praha, Pražská pojišťovna, n.p., 1. ČSL pojišťovna n.p., Brno, Slovan n.p., Bratislava,Nemocenská pojišťovna, n.p., Praha.
Mimo to dále existovala samostatně 1. Česká zajišťovací banka, Praha, byla kontrolována ale státem (národní správa)

1948
- z 5 pojišťoven vznikl jeden jediný ústav s monopolním postavením - Česká pojišťovna n.p.  došlo k realizaci modelu sovětského pojišťovnictví, existuje jediná instituce.
- pojistné podmínky jsou schvalovány vládou
- neexistence pojišťění průmyslových rizik – vše je v rukou státu
- vysoká zdanění hospodářských výsledků hospodaření státní pojišťovny (95 %)
- omezení možnosti investování volných prostředků
- díky tomu, že existoval jediný subjekt, došlo k zjednodušení pojišťovacích technik a úspoře nákladů na správu
- úzký sortiment služeb bez individuálního přístupu
- velmi dobrá úroveň zahraniční politiky pojišťovny"

Poznámka

Zpracováno formou odrážek.
Některé pasáže textu jsou volně dostupné na internetu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22289
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse