Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Základy práva - tahák slovensky

Základy práva - tahák slovensky


Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o zpracování taháku na předmět Právo, kde jsou obsaženy vysvětlení pojmů jako systém práva, definiční znaky právní normy, novelizace, pramen práva, obcházení práva, zneužití práva, normativy, působnost práva, právní skutečnost a další.

Úryvek

".Delenie podľa miery abstraktnosti formulácieHDS- PN s relativ. abstr.H,D alebo S.S relat.konkr.Podľa úplnosti výčtuHDS-s taxatívnym výčtem, s demonstrativním výčtemPodľa kumulatívn. formulácieHDS-musia byť splnené všetky alebo aspoň jedna položkaPodľa spôsobu motivácie-zakazujúce ,prikazujúce, oprávňujúceNormy odkazujúce ,blank.-odkazuje na nevypísanú normuPôsobnosť PN-záväznosť v urč.smere,alebo rozsah realizácie (vecná, priestorová,osobná,časová)Imunita-absolútna,relat. exempcia-vyňatie z pôsobnosti prísl.Orgánu Štruktúra pr.predpisu-časť,hlava,oddiel, paragraf, článok,odsek Práv.vzťahy-majú individ.charakter,voľný charakter, regulatívnosťPredpoklady pr.vzťahov-existencia pr.normy, existencia subjektu a objektu,pr.skutočnosti "

Poznámka

Práce je zpracována ve specifickém formátu, který zůstal zachován. Jedná se o pouhé heslovité zpracování materiálu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x456859b2b37bc.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Pravo_tahak.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse