Základy teorie státuKategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Střední škola Podnikatelská akademie a základní škola, s.r.o., Praha 4

Charakteristika: Práce v krátkosti přibližuje základy teorie státu.

Obsah

1.
Pojem stát
2.
Vznik státu
3.
Teorie vzniku státu
4.
Charakteristické znaky státu
5.
Funkce státu
6.
Formy státu

Úryvek

"ZÁKLADY TEORIE STÁTU
• pojem stát pochází z latiny (stato = status,řád, pojem se poprvé objevil v 15.století v Itálii)
• v politické teorii jej v 16.století začal používat Niccolo Machiavelli
• před zavedením tohoto pojmu existovaly pro označaní určitého území = „státu“ různé pojmy
• Řekové – městský stát = polis
• Římané – městský stát = cicitas = obec, impérium
• středověká Evropa – propojení moci světské a církevní = regio
Vznik státu:
• stát je organizované společenství lidí, žijících trvale na určitém ohraničeném území
• první státy vznikly asi r.3500 př.n.l. v Egyptě a Mezopotámii
• moderní stát existuje zhruba 100 let

Existuje několik teorií o vzniku státu:
• náboženská – je nejstarší, vychází z toho, že panovník, který vládne, je božského původu
• patriarchální (organická) – tvrdí, že stát vznikl z rodiny jejím postupným rozšiřováním
• smluvní – stát vznikl sepsáním smlouvy mezi lidmi. Na jejím základě zrušili přirozený stav, zorganizovali se a založili stát
• mocenska – vláda silnějšího nad slabším"

Poznámka

Práce obsahuje množství překlepů.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5234419e90fde.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Zaklady_teorie_statu.rtf (59 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse