Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Absolventské práce > > Základy zákona a účtování daně z přidané hodnoty z pohledu podniku

Základy zákona a účtování daně z přidané hodnoty z pohledu podniku

Kategorie: Daňová problematika

Typ práce: Absolventské práce

Škola: ART ECON - Střední škola a vyšší odborná škola Praha, s.r.o., Praha 8

Charakteristika: Absolventská práce na teoretické a praktické rovině pojednává o zákonu o dani z přidané hodnoty. Teoretická část práce se zajímá o nejdůležitější paragrafy daného zákona a vysvětluje základní postupy a pojmy. Praktická část je věnována postupu při účtování a zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty a dalších výkazů u konkrétní firmy.

Obsah

0
Úvod
1
Daňová soustava ČR
1.1
Základní členění daní
1.1.1
Stručný popis jednotlivých přímých daní
1.1.2
Stručný popis jednotlivých nepřímých daní
2
Daň z přidané hodnoty
2.1
Osoba povinná k dani, registrace k dani
2.2
Předmět daně
2.3
Sazba daně
2.3.1
Historie vývoje sazeb DPH v ČR
2.3.2
Výpočet daně
2.4
Zdaňovací období
2.5
Daňový doklad
2.6
Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně
2.7
Osvobozená plnění
2.7.1
Osvobozená plnění s nárokem na odpočet daně
2.7.2
Osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně
2.8
Režim přenesení daňové povinnosti u stavebnictví
2.9
Opravný daňový doklad
2.10
Účtování DPH
3
Scott&Weber, s.r.o.
3.1
Základní údaje
3.2
Způsob účtování nákladů a výnosů firmy
3.3
Účtový rozvrh pro rok 2012
3.4
Vzorové doklady se zaúčtováním
3.4.1
Vydané faktury
3.4.2
Přijaté faktury
3.4.3
Vyplněné přiznání k dani z přidané hodnoty, výpis z evidence pro daňové účely, souhrnné hlášení
3.5
Postup vyplnění daňových přiznání a kontroly
3.5.1
Přiznání k DPH - vystavené faktury
3.5.2
Přiznání k DPH - přijaté faktury
3.5.3
Přiznání k DPH – ostatní řádky přiznání
3.5.4
Výpis z evidence pro daňové účely
3.5.5
Souhrnné hlášení
3.5.6
Shrnutí
3.6
Závěr

Úryvek

"1.1.1 Stručný popis jednotlivých přímých daní
Přímé daně jsou spojeny s konkrétní fyzickou nebo právnickou osobou, kdy se zdaňují
její příjmy nebo majetek.
1. Daň z příjmu fyzických osob – poplatníkem jsou fyzické osoby, které mají na
území ČR trvalé bydliště nebo se zde zdržují. Zdaňují své příjmy, které jsou ze
zdrojů na území ČR nebo celosvětové příjmy. Jedná se o příjmy ze závislé činnosti
Daň z příjmu
Přímé Nepřímé
Univerzální Selektivní
- daň z piva
- daň z vína a meziproduktů
- daň z tabákových výrobků
Důchodové Majetkové
- fyzických osob
- právnických osob
Daň z
přidané
hodnoty
Spotřební daně:
- daň z minerálních olejů
- daň z lihu
Daň z nemovitostí
- ze staveb
- z pozemků
Daň dědická
Daň darovací
Silniční
Daně ekologické a energetické
- daň ze zemního plynu a některých dalších plynů
- daň z pevných paliv
- daň z elektřiny
Daň z převodu
nemovistostí
- 9 -
a funkčních prožitků, z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti
z kapitálového majetku nebo z ostatních příjmů.
2. Daň z příjmu právnických osob – poplatníkem jsou právnické osoby a organizační
složky státu, které mají na území ČR své sídlo nebo místo svého vedení, tyto
poplatníci mají daňovou povinnost z veškerých příjmů plynoucích ze zdrojů na
území ČR, ale také za příjmy, které plynou ze zdrojů ze zahraničí. Poplatníci, kteří
na území ČR nemají své sídlo, mají daňovou povinnost jen z těch příjmů, které
vznikly na území ČR.
3. Daň z nemovitosti – předmětem daně jsou pozemky a stavby vedené v katastru
nemovitostí na území ČR.
4. Daň dědická – předmětem daně je děděním nabytý majetek. Pro příbuzenské osoby
je osvobození od této daně (pro osoby zařazené v I. a II. skupině).
5. Daň darovací – předmětem je bezúplatné nabytí nemovitého a movitého majetku,
kdy k tomuto úkonu dojde na základě právního úkonu. Pro příbuzenské osoby je
osvobození od této daně (pro osoby zařazené v I a II skupině).
6. Daň z převodu nemovitosti – daň z úplatného převodu nebo přechodu vlastnického
práva k nemovitostem, kdy poplatníkem je ve většině případů prodávající. Pro
příbuzenské osoby je od této daně osvobození (pro osoby zařazené v I a II skupině).
7. Silniční daň – Předmětem jsou silniční motorová vozidla a přípojná vozidla, která
jsou registrována a provozována v ČR, pokud jsou používána k podnikání nebo
samostatné výdělečné činnosti.
1.1.2 Stručný popis jednotlivých nepřímých daní
Nepřímé daně jsou spojeny s jednotlivým druhem výrobku nebo služby.
1. Daň z přidané hodnoty – daň z prodeje výrobků a služeb.
2. Spotřební daně – tato daň upravuje podmínky pro zdaňování minerálních olejů,
piva, lihu, vína a meziproduktů a také tabákových výrobků. Plátcem je osoba, která
provozuje daňový sklad a je oprávněným příjemcem, odesílatelem nebo výrobcem
a vznikla povinnost přiznat a zaplatit tuto daň.
3. Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů – tuto daň platí hlavně
dodavatelé a provozovatelé distribučních, přepravních a podzemních soustav plynu.
4. Daň z pevných paliv – předmětem jsou pevná paliva, jako například černé a hnědé
uhlí, koks, hnědouhelné brikety a další. Plátcem je osoba, která na území ČR pevná
paliva dodává konečnému spotřebiteli."

Poznámka

Součástí práce jsou kopie dokumentů a formulářů, propagační materiály, tabulky a schéma, rozsah čistého textu činí cca 27 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24245
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse