Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Absolventské práce > > Založení cukrárny s dětským koutkem a občerstvením - podnikatelský záměr

Založení cukrárny s dětským koutkem a občerstvením - podnikatelský záměr

Kategorie: Podnikatelský záměr

Typ práce: Absolventské práce

Škola: Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s.r.o., Ostrava - Slezská Ostrava

Charakteristika: První, teoretická, část práce vysvětluje, jak správně a efektivně vytvořit obchodní plán a jak ho realizovat. Praktická část se pak věnuje samotnému podnikatelskému záměru. Formuluje výběr právní formy, představuje podnik, analyzuje trh a konkurenci. Dále vybírá optimálního dodavatele, zabývá se marketingem a v poslední kapitole obsahuje finanční plán.

Obsah

1.
Úvod
2.
Motivace a osobní předpoklady pro podnikání
3.
Postup při zakládání podniku
3.1.
Podnikatelský plán
3.2.
Rozhodování o právní formě podnikání
3.3.
Charakteristika právních forem podnikání
3.4.
Volba umístění podniku:
4.
Marketingová analýza trhu
4.1.
SWOT analýza
5.
Finanční plán
6.
Financování podnikatelských záměrů
6.1.
Bankovní úvěry
6.2.
Leasing
6.3.
Získání investora do vlastního kapitálu
6.4.
Podpůrné programy
7.
Popis podniku
7.1.
Titulní strana
7.2.
Charakteristika podniku a poskytovaných služeb
7.3.
Právní forma
7.4.
Místo podnikání
8.
Marketing
8.1.
Analýza trhu a konkurence
8.2.
Výběr optimálního dodavatele
8.3.
Produktová strategie
8.4.
Podpora prodeje
8.5.
Reklama
8.6.
Umístění cukrárny
8.7.
Distribuční cesty
8.8.
SWOT analýza
9.
Personální zajištění
10.
Finanční plán
11.
Závěr
12.
Seznam použité literatury

Úryvek

"2 Postup při zakládání podniku
2.1 Podnikatelský plán:
Podnikatelský plán je písemný dokument, prostřednictvím kterého si objasníme klíčové informace o budoucím podniku -dlouhodobé cíle podnikatele, nároky na financování, rizikové faktory, silné a slabé stránky, konkurenci, marketingové strategie a cesty vedoucí k dosažení vytyčených cílů.

Správně sestavený podnikatelský plán nám řekne, zda je projekt životaschopný a upozorní nás na možná rizika ještě před samotným zahájením podnikání. Při tvorbě plánu je důležité respektovat existující riziko a pracovat s variantou pesimistickou i optimistickou.

Je tedy rozumné v prvotních úvahách, mají-li být výsledky reálné a použitelné, mít jasno jaký produkt a služby chceme a skutečně jsme schopní nabízet. Mít představu komu a jak chceme a jsme schopni nabízet náš produkt či službu a prodat. Mít reálnou představu v organizaci podnikání - jak a kde budeme produkt nebo službu zajišťovat, skladovat a připravovat k prodeji apod., abychom byli schopní odhadnout základní zdroje a náklady s nimi spojené. Samozřejmě je také důležité mít představu o konkrétních kritických faktorech a rizicích spojených s realizací podnikatelského záměru.

Vypracování podnikatelského plánu je důležité, protože slouží začínajícímu podnikateli k orientaci v podmínkách pro zahájení podnikatelské činnosti a pro prezentaci podnikatelského záměru při jednání s bankami a dalšími institucemi v souvislosti s případnou žádostí o úvěr nebo dotaci.

Protože podnikatelský plán slouží mimo jiné i k získání potřebných finančních prostředků z cizích zdrojů, měl by být přehledný, stručný, srozumitelný a logický. Měl by být formulován jako jedinečná investiční příležitost.

Podnikatelský plán, ve kterém máme vytyčeny cíle, kterých chceme dosáhnout, nám v budoucnu bude sloužit také k porovnání úspěšnosti, to znamená toho, co bylo naplánováno, čeho bylo ve skutečnosti dosaženo a proč.

2.1.1 Obecná struktura podnikatelského plánu
Titulní strana – je první strana projektu, která uvádí tyto informace: název podnikatelského plánu, jména osob spojených s projektem, obchodní název podniku a datum.

Exekutivní sumář
-stručný popis podnikatelského záměru. Popisuje cílové skupiny zákazníků na trhu, marketingové strategie, existující a potřebné finanční prostředky. Obvykle se zpracovává po zhotovení podnikatelského záměru.

Charakteristika podnikatelského záměru – zde definujeme charakteristiku odvětví podnikání, důvody které vedly k rozhodnutí pro podnikání, cíl projektu a předpoklady úspěšnosti, rozsah podnikání, popis nabízených služeb a výrobků, partnery, personální zajištění."

Poznámka

Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s.r.o., Ostrava.
Práce je ve formátu Acrobat Reader (*.pdf). Obsahuje schéma a několik tabulek, rozsah čistého textu je necelých 22 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21659
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse